امروز چهارشنبه ۱۳۹۸/۱۲/۷ ۰۰:۳۲
سوالات متداول

همه
خاموشی برق
قبض برق مصرفی
متفرقه
درصورت قطع جريان برق یا بروز حادثه (مرتبط با برق) چه بايدكرد؟
باتلفن ۱۲۱ مركز اتفاقات برق تماس گرفته شود.
درصورت خاموشي معابر با كجا تماس گرفته شود؟
باتلفن ۱۲۱ مركز اتفاقات برق تماس گرفته شود.
درصورت داشتن اعتراض به قبض برق دریافتی چه باید کرد؟
مراجعه به بخش خدمات مشترکین در امور برق مربوطه
جهت پرداخت قبوض از چه روشهايي ميتوان استفاده كرد؟
به روش هاي زير مي توان قبض برق را پرداخت نمود:
۱. از طريق دستگاه هاي ATM
۲. استفاده از امكان همراه بانك
۳. از طريق تلفن بانك
۴. از طريق اينترنت
درصورت مشاهده افرادي كه به صورت غير مجاز از برق استفاده ميكنند (جوشكاري و. . . )چه بايد كرد؟
باتلفن ۱۲۱ مركز اتفاقات برق تماس گرفته شود.
درصورت مشاهده افراد مشكوك (بدون لباس آرم دار شركت برق)درحال كارروي شبكه هاي برق چه بايد كرد؟
باتلفن ۱۲۱ مركز اتفاقات برق تماس گرفته شود.
ساعت پیک مصرف یعنی چه؟
به چهار ساعت اوليه شب ساعات پيك مصرف ميگويند.