تالار گفتمان شرکت توزیع برق استان خراسان رضوی
راه های دريافت قبض - نسخه‌ی قابل چاپ

+- تالار گفتمان شرکت توزیع برق استان خراسان رضوی (https://kedc.ir/forum)
+-- انجمن: تالار گفتگو شرکت توزیع برق استان خراسان رضوی (https://kedc.ir/forum/forumdisplay.php?fid=5)
+--- انجمن: خدمات مشترکين (https://kedc.ir/forum/forumdisplay.php?fid=10)
+--- موضوع: راه های دريافت قبض (/showthread.php?tid=3)



راه های دريافت قبض - علی - 2021/05/17

برای دريافت قبض المثنی چکار بايد انجام داد؟


دريافت قبض - مهمان - 2021/05/17

برای اسناد مالی نیاز به تصویر قبض برق دارم، چه کاری باید انجام دهم؟