پشتیبانی از افراد کم توان سوالات متداول RSS تماس با ما نقشه سایت نسخه انگلیسی EN FA
تلاش همه تلاش همه شعار سال
 امروز پنج شنبه ۱۴۰۳/۳/۳۱
لیست دفاتر پیشخوان دولت

رديفنام دفتر پیشخوان خدمات دولت/ ICT روستاییدفترشهرستاننام مدیر دفترآدرس محل دفترکد دفترتلفن ثابت دفتر
1 دفتر پیشخوان خدمات دولت پارسیانشهری باخرزمحنت آور شهرنوی زهرابلوار امام خمینی مقابل بانک ملت72-19-144905154824001
2 دفتر پیشخوان خدمات دولت رویان باخرزشهری باخرزخوشحال مهدیبلوار امام خمینی جنب بنگاه اتومبیل حسین زاده72-19-180805154823001
3دفتر پیشخوان خدمات دولت پیشرو حرکت نوین پردیسشهری باخرزحکیمی مهنازبلوار امام خمینی پلاک 12472-19-176505154826440
4دفتر پیشخوان خدمات دولت آریا فرهنگ باخرزشهری باخرزگوهری فاطمهخیابان فرهنگیان روبروی نانوایی اسماعیلی72-19-177405154825868
5دفتر ارتباطات و فناوری اطلاعات(ICT) روستایی غفرانی قلعه نوعلیا روستاییباخرزغفرانی قلعه نویی نسرینقلعه نو علیا جنب مسجد صاحب الزمان73-19-102805154863389
6دفتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی حسینیشهری بجستانحسینی طیبه شهر بجستان - خیابان امام خمینی 38-روبه روی مخابرات72-19-109005156525515
7دفتر ارتباطات و فناوری اطلاعات(ICT) روستایی مهاجر مرندیزروستاییبجستانمهاجر هاشمروستای مرندیز- روبه روی مرکز بهداشت73-19-106505156583322
8دفتر ارتباطات و فناوری اطلاعات(ICT) روستایی صبائی جزینروستاییبجستانصبائی مصطفی روستای جزین- خیابان امام خمینی پلاک5973-19-104105156563994
9دفتر ارتباطات و فناوری اطلاعات(ICT) روستایی نوروزی فخرآبادروستاییبجستاننوروزی سهیلاروستای فخرآباد- خیابان شهید کبرائی- روبه روی شرکت تعاونی مهر73-19-106405156573812
10دفتر ارتباطات و فناوری اطلاعات(ICT) روستایی سطوتی سردقروستاییبجستانسطوتی علی اصغرروستای سردق-خیابان شهید محمودی-روبه روی پارک73-19-113305156553596
11دفتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی مهربانشهری بجستانمهربان عبدالحمیدشهر یونسی- حاشیه بلوار امام رضا(ع)-جنب شعبه گاز72-19-185505156544262
12دفتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی کمالیشهری بجستانکمالی مناشهر بجستان- خیابان امام خمینی 2972-19-131005156522325
13 دفتر پیشخوان خدمات دولت افتخاری مجتبیشهری بردسکنافتخاری مجتبیبردسکن نبش عدالت372-19-128305155426004
14دفتر پیشخوان خدمات دولت اعظم ابریشمیشهری بردسکناعظم ابریشمیانابد چهارراه معلم72-19-101405155464725
15دفتر پیشخوان خدمات دولت آذرفناوران شهرآبادشهری بردسکنمحبوبه توکلیشهرآباد بلوار امام رضا بین امام رضا 1 و 372-19-146605155484302
16دفتر ارتباطات و فناوری اطلاعات(ICT) روستایی محمدی کوشهروستاییبردسکنمحمدی محبوبهروستای کوشه73-19-113105155453445
17دفتر پیشخوان خدمات دولت ملائی شهری بردسکنملائی حسن خیابان شهدا مقابل پارک72-19-174705155420550
18دفتر ارتباطات و فناوری اطلاعات(ICT) روستایی ملازاده رکن آبادروستاییبردسکنملازاده یگانهرکن آباد مقابل امام رضا2 73-19-115405155553730
19دفتر پیشخوان خدمات دولت پوراحمدیشهری تایباد پوراحمدي غلام مولاخيابان شريعتي نرسيده به چهارراه پست پ1572-19-109905154528888
20دفتر پیشخوان خدمات دولت ثامنشهری تایبادالکتریک افسانهخیابان شریعتی - شریعتی 8 - جنب فرمانداری 72-19-112905154533030
21دفتر پیشخوان خدمات دولت معصوميشهری تایبادمعصومی یونسخ رجايي بین رجایی و13 و 1572-19-122905154527777
22دفتر پیشخوان خدمات دولت صادقیشهری تایبادصادقی غفورميدان وحدت دور ميدان72-19-132405154525054
23دفتر پیشخوان خدمات دولت ایثارشهری تایبادمصطفی پور ناصرشهرک امام حسين ع فلکه ايثارگران بلوار فرهنگيان نبش دانش آموز72-19-142805154521818
24دفتر پیشخوان خدمات دولت سلامت گستر متین- گزیکیشهری تایبادگزیکی مژگانخیابان بهشتي چهار راه دوم مقابل مسجد محمد رسول الله 72-19-170205154536013
25دفتر پیشخوان خدمات دولت ارتباط پیشخوان عبدالهیشهری تایبادعبدالهی حمیدرضاخ رجایی دور میدان سعدی ابتدای جامی غربی72-19-139305154539990
26 دفتر پیشخوان خدمات دولت تدبیر بهاران تایبادشهری تایبادمودودی بهارهابتدای خ شهید منتظری- پلاک 3372-19-176105154534937
27دفتر پیشخوان خدمات دولت بهرامیشهری تایبادآتسا بهرامیخیابان امام خمینی- چهارراه پست72-19-129605154532222
28دفتر پیشخوان خدمات دولت درمحمدی- کاریزشهری تایباددرمحمدی غلامحسنکاریز بلوار امام رضا جنب پست بانک72-19-159805154563201
29دفتر پیشخوان خدمات دولت آرتا گستران- کاریزشهری تایبادسلیمانی نیا متینکاریز - بلوار امام رضا خیابان توتونچیان72-19-178405154563034
30دفتر پیشخوان خدمات دولت صدرا رضوان ریزه - مشهد ر یزهشهری تایبادانصاری محمودمشهدریزه خ بلوار ریزه جنب شرکت نفت72-19-173205154583972
31دفتر ارتباطات و فناوری اطلاعات(ICT) روستایی شکری رهنهروستاییتایبادقاسم شکریتایباد- روستای رهنه73-19-116905154653463
32دفتر پیشخوان خدمات دولت آفتابشهری تربت جامموصلی جوادخیابان بهشتی - چهار راه مخابرات قدیم72-19-102605152544124
33دفتر پیشخوان خدمات دولت مهربان فر شهری تربت جاممهربانفر زهرهبلوار امام خمینی روبروی مسجد امام حسن (ع)72-19-115705152542231
34دفتر پیشخوان خدمات دولت فرهنگشهری تربت جاماصغری ثانی قلعه معصومهبلوار امام خمینی دور میدان قدس72-19-116705152535484
35دفتر پیشخوان خدمات دولت ایرانیانشهری تربت جامغلامی سعیدخیابان المهدی جنب ساختمان سفید72-19-145805152546897
36دفتر پیشخوان خدمات دولت بستان (نیل شهر)شهری تربت جامبستان زیبانیل شهر جنب بانک کشاورزی72-19-172105152574379
37دفتر پیشخوان خدمات دولت طیبی (نصرآباد)شهری تربت جامطیبینصر آباد بلوار امام رضا قبل از پمپ بنزین72-19-105305152624499
38دفتر پیشخوان خدمات دولت خانی (سمیع آباد)شهری تربت جامخانی ارباب دین محمد آمنهسمیع آباد امام خمینی 372-19-173805152653603
39دفتر پیشخوان خدمات دولت الطافی شهری تربت جام الطافی زهرهبلوار امام خمینی جنب اداره برق72-19-175005152541435
40دفتر پیشخوان خدمات دولت رهاوردشهری تربت جامیعقوبیخیابان دارایی مقابل ساختمان دارایی72-19-175305152525166
41دفتر پیشخوان خدمات دولت ماهورشهری تربت جامشیخ احمدیخیابان قاضی زاده قاضی محمد نعیم پلاک 5872-19-179705152525480
42دفتر پیشخوان خدمات دولت همیاران کارآفرینشهری تربت جامدلشادمیدان شهرداری جنب شرکت تعاونی جهاد72-19-174205152540124
43دفتر پیشخوان خدمات دولت شهرکیشهری تربت جامشهرکیاحمد آباد صولت - حاشیه جاده اصلی بین امام رضا 27 و 2972-19-119205152963378
44دفتر ارتباطات و فناوری اطلاعات(ICT) روستایی مختاری موسی آبادروستاییتربت جامزهرا مختاریتربت جام - روستای موسی آباد73-19-119805152783264
45دفتر ارتباطات و فناوری اطلاعات(ICT) عبدالرسول صالح هانیروستاییتربت جامعبدالرسول صالح هانیتربت جام - روستای موسی آباد73-19-120005152783313
46دفتر پیشخوان خدمات دولت ایل بیگی شهری تربت حیدریهلیلی ایل بیگیخیابان فردوسی شمالی روبرو شرکت برق72-19-115405152314052
47دفتر پیشخوان خدمات دولت شیبانیشهری تربت حیدریهاکرم شیبانیشهرک ولی عصر خیابان چمران72-19-115505152295024
48دفتر پیشخوان خدمات دولت قندهاریانشهری تربت حیدریهاحمدرضا قندهاریان میدان کاشانی حاشیه72-19-124605152245034
49دفتر پیشخوان خدمات دولت دانششهری تربت حیدریهمحمد دانشحاشیه میدان مرکزی روبرو مسجد جامع72-19-124805152238585
50دفتر پیشخوان خدمات دولت رحیم خانیشهری تربت حیدریهمحمدرضا رحیم خانیخیابان فردوسی شمالی روبرو اداره مخابرات72-19-133005152247736
51دفتر پیشخوان خدمات دولت براتیشهری تربت حیدریهایمان براتیخیابان مدرس نرسیده به رسالت72-19-133205152221045
52دفتر پیشخوان خدمات دولت قنادشهری تربت حیدریهمرضیه قنادخیابان مدرس قبل شرکت گاز72-19-144005152223036
53دفتر پیشخوان خدمات دولت امانشهری تربت حیدریهاحسان امانخیابان طالقانی72-19-134305152227464
54دفتر پیشخوان خدمات دولت حسین پورشهری تربت حیدریهمهدی حسین پوربازار روز اول خیابان 72-19-139205152274774
55دفتر پیشخوان خدمات دولت نادر سلیمانیشهری تربت حیدریهفرشته علیزادهاول جاده زاوه72-19-141605152230481
56دفتر پیشخوان خدمات دولت سلیمانی شاد بایگشهری تربت حیدریهعبداله سلیمانی شادشهر بایگ خیابان امام خمینی نبش بهار72-19-151305153524111
57دفتر پیشخوان خدمات دولت کیهانی کدکنشهری تربت حیدریهمحمد علی کیهانیکدکن خ جمهوری اسلامی72-19-133205153234044
58دفتر پیشخوان خدمات دولت محمدزادهشهری تربت حیدریهعلی محمدزادهخیابان آسایش72-19-123805152248303
59دفتر پیشخوان خدمات دولت باقری رباط سنگشهری تربت حیدریهرضا باقریرباط سنگ ابتدا خیابان معلم72-19-122105153223478
60دفتر ارتباطات و فناوری اطلاعات(ICT) روستایی طایفه منظرروستاییتربت حیدریههاجر طایفهمنظر نرسیده به ورودی جاده دوم منظر73-19-151005152312972
61دفتر ارتباطات و فناوری اطلاعات(ICT) روستایی اجمالی حصارروستاییتربت حیدریهزهره اجمالیحصار اول خیابان امام رضا73-19-104805153553811
62دفتر ارتباطات و فناوری اطلاعات(ICT) روستایی خسروی نوغابروستاییتربت حیدریهزهرا خسرویروستا نوغاب روبرو حافظ573-19-113405152415550
63دفتر ارتباطات و فناوری اطلاعات(ICT) روستایی موسوی اسدآبادروستاییتربت حیدریهسید محمد موسویروستا اسدآباد رخ73-19-114205153343506
64دفتر ارتباطات و فناوری اطلاعات(ICT) روستایی نظام دوست نسرروستاییتربت حیدریهعباسعلی نظام دوسترخ نسر خ اصلی امام خمینی73-19-112005153243155
65دفتر پیشخوان خدمات دولت سپاهیانشهری تربت حیدریهسعید سپاهیانخیابان باهنر2972-19-180405152325082
66دفتر ارتباطات و فناوری اطلاعات(ICT) روستایی نوری زاده قرائی روستاییتربت حیدریهحسن قرائیاول روستا ضیاالدین73-19-121105152299066
67دفتر پیشخوان خدمات دولت خدادادی(فرین مهد ارتباط)شهری تربت حیدریه نسترن خدادادینبش ابوذر غفاری1872-19-180305152288023
68دفتر پیشخوان خدمات دولت نوآوران مهر تربتشهری تربت حیدریههادی حسین زادهمیدان باغ سلطانی72-19-181405138189084
69دفتر ارتباطات و فناوری اطلاعات(ICT) روستایی دانیال دستگیر دیزقند و آغویهروستاییتربت حیدریهدانیال دستگیرسه راه دیزقند و آغویه73-19-101305152322141
70دفتر ارتباطات و فناوری اطلاعات(ICT) روستایی هراتی فرزقروستاییتربت حیدریهمحمدرضا هراتیفرزق نبش امام رضا5673-19-123505152312710
71دفتر پیشخوان خدمات دولت پیشگامان برتر فن آوری تربتشهری تربت حیدریهسمیرا سلیمان پور تمامبین امام حسین2 و 472-19-182705152246170
72دفتر پیشخوان خدمات دولت جاوید اعتماد پیشدادشهری تربت حیدریهسمانه خوجهمقابل شهید سلیمانی3272-19-184705152235110
73دفتر ارتباطات و فناوری اطلاعات(ICT) روستایی بلوکی گلبوروستاییتربت حیدریهفاطمه بلوکیروستای گلبو نبش امام خمینی6 73-19-120705142743381
74دفتر پیشخوان خدمات دولت دستورانیشهری جغتایسید علی دستورانیشهر جغتای بلوار آزادگان72-19-119105145623646
75دفتر پیشخوان خدمات دولت محدثیشهری جغتایخانم بتول محدثشهر جغتای خیابان سجاد72-19-139505145621855
76دفتر پیشخوان خدمات دولت خانم کیوانلوشهری جغتایخانم زکیه کیوانلوشهر ریواده خیابان اصلی 72-19-156105145723250
77دفتر ارتباطات و فناوری اطلاعات(ICT) روستایی آزاد واریروستاییجغتایخانم فاطمه ازاد واریروستای آزاد وار73-19-109505145733436
78دفتر ارتباطات و فناوری اطلاعات(ICT) روستایی فراشیانی فراشیانروستاییجغتایخانم مریم فراشیانیروستای فراشیان73-19-116205145673595
79دفتر ارتباطات و فناوری اطلاعات(ICT) روستایی حسین ابادیروستاییجغتایخانم عاطفه حسین ابادیروستای حسین اباد 73-19-110405145783684
80دفتر پیشخوان خدمات دولت سنگ سفیدی شهری جوینسنگ سفیدی فرشتهشهر نقاب خیابان مخابرات72-19-130505145220750
81دفتر ارتباطات و فناوری اطلاعات(ICT) روستایی داوطلبروستاییجوینداوطلب سمیهروستای عباس آباد عرب73-19-113705145363536
82دفتر ارتباطات و فناوری اطلاعات(ICT) روستایی عباس آبادی اندادهروستاییجوینعباس ابادی زکیهروستای انداده73-19-115205145323000
83دفتر پیشخوان خدمات دولت خدمات ارتباطات رادمان نگین جوینشهری جوینقلعه نویی احمدشهر حکم اباد روبروی بانک کشاورزی72-19-180905145244058
84دفتر پیشخوان خدمات دولت ایمانیشهری چناراناعظم ایمانی نیاچناران خ طالقانی روبروی مخابرات72-19-107605146131900
85دفتر پیشخوان خدمات دولت خدابخشیشهری چنارانجواد خدابخشیچناران نبش طالقانی 272-19-178005146131600
86دفتر پیشخوان خدمات دولت نوریشهری چنارانمحمود نوریچناران نبش امام خمینی 4472-19-102905146130000
87دفتر پیشخوان خدمات دولت خانوردیشهری چنارانمرتضی خانوردیچناران بین امام خمینی 23و2572-19-135305146125639
88دفتر پیشخوان خدمات دولت اسماعیلیشهری چنارانمریم اسمائیلیچناران بین بهشتی 10و1272-19-135605146121913
89دفتر ارتباطات و فناوری اطلاعات(ICT) روستایی عبداللهیروستاییچنارانریحانه عبداللهیچناران روستای سیداباد نبش خیابان امام علی 273-19-115605146184211
90دفتر پیشخوان خدمات دولت شرکت رامان پردازش توسعه و عمران شهری خلیل آبادمیترا سیدیخلیل آباد انتهای خ امام خمینی 28 72-19-130805157725767
91دفتر پیشخوان خدمات دولت محبوبه غلامیشهری خلیل آبادمحبوبه غلامی خلیل آباد انتهای خ امام خمینی روبروی خیابان هلالی 72-19-128405157723555
92دفتر پیشخوان خدمات دولت شرکت تعاونی و خدماتی سامان کاران خلیل آباد شهری خلیل آبادمریم پاکدل خلیل آباد حاشیه میدان مرکزی جنب تکیه علی اصغری 72-19-133805157727755
93دفتر ارتباطات و فناوری اطلاعات(ICT) روستایی شجاع ارغا روستاییخلیل آبادحسین شجاع خلیل آباد روستای ارغا73-19-108105157773733
94دفتر ارتباطات و فناوری اطلاعات(ICT) روستایی جنگ آزما جابوز روستاییخلیل آبادابراهیم جنگ آزما خلیل آباد روستای جابوز73-19-154705157784140
95دفتر ارتباطات و فناوری اطلاعات(ICT) روستایی حکمتی فر سعدالدین روستاییخلیل آبادمبارکه حکمتی فرخلیل آباد روستای سعدالدین73-19-100805157763583
96دفتر ارتباطات و فناوری اطلاعات(ICT) روستایی موسوی دهنو روستاییخلیل آبادحافظ موسویخلیل آباد روستای دهنو73-19-111605157720580
97دفتر ارتباطات و فناوری اطلاعات(ICT)روستایی عبدالله زاده کندر روستاییخلیل آبادمریم عبدالله زاده کندری خلیل آبادکندر بعد از امام خمینی 21 73-19-156205157753455
98دفتر ارتباطات و فناوری اطلاعات(ICT)روستایی مزده روستاییخلیل آبادمسعود خرمیمزده نبش قائم 13 73-19-118505157720245
99دفتر پیشخوان خدمات دولت دولت خانم تفویضیشهری خواف تفویضی سیمینخیابان مدرس- جنب بانک صادرات72-19-127605154229791
100دفتر پیشخوان خدمات دولت موسوی نژادشهری خوافموسوی نژاد امیرحسین نبش میدان معلم72-19-127805154228770
101دفتر پیشخوان خدمات دولت لطفی دولت سلامی شهری خواف لطفی حسینسلامی - بلوار امام رضا72-19-128905154324143
102دفتر ارتباطات و فناوری اطلاعات(ICT) روستایی علی آبادروستاییخوافصادقی اسماعیل روستای علی آباد پایین خواف73-19-1141۰۵۱۵۵۷۵۳۳۴۷
103دفتر ارتباطات و فناوری اطلاعات(ICT)روستایی برآبادروستاییخوافصالحی زهرا روستای برآباد - خ امام رضا73-19-1158۰۵۱۵۴۱۵۳۷۸۲
104دفتر پیشخوان خدمات دولت جلالی سنگان شهری خوافجلالی غلام سرور سنگان - خیابان امام خمینی72-19-122005154124517
105دفتر پیشخوان خدمات دولت نشتیفان رجبیشهری خوافرجبی سمیه نشتیفان - بلوار محمدرسول الله- بین 4و672-19-172305154164914
106دفتر ارتباطات و فناوری اطلاعات(ICT) روستایی چمن آبادروستاییخوافمحمددوست چمن آباد محسن سلامی- روستای چمن آباد- خ اصلی73-19-118005154283288
107دفتر پیشخوان خدمات دولت اندیشه سازان خوافشهری خوافسلیمانی وحید خیابان فاطمه الزهرا 72-19-133905154232317
108دفتر پیشخوان خدمات دولت فقیریشهری خواف فقیری هاجرهبلوار فردوسی بعد بلوار عطار72-19-186605154233816
109دفتر پیشخوان خدمات دولت آویژه خدمت غیاثیه شرقشهری خوافجواهری خرگردی گل بهار خیابان فاطمه الزهرا 1372-19-129005154229717
110دفتر ارتباطات و فناوری اطلاعات(ICT)روستایی نودهی نوده انقلابروستاییخوشابام البنین نودهینوده انقلاب کوچه رو بروی مسجد صاحب الزمان بسیج 773-19-103705145053230
111دفتر ارتباطات و فناوری اطلاعات(ICT)روستایی شم آبادی شم آبادروستاییخوشابشهربانو شم ابادیشم آباد لوار اصلی رو بوی درمانگاه73-19-103505145063454
112دفتر پیشخوان خدمات دولت نوین طرح پیشخوان خوشابشهری خوشابعباس آقائیسلطان آباد رو بروی اداره پست جنب صندق احسان72-19-183005145024735
113دفتر پیشخوان خدمات دولت ارتباط پیشخوان کاریز سبزشهری خوشابوحید صحراییخیابان بلوار امام رضا نبش امام رضای 372-19-110205145024908
114دفتر ارتباطات و فناوری اطلاعات(ICT)روستای رباط جزءروستاییخوشابالهه بینقیروستای رباط جزء خیابان انقلاب جنب مشاور املاک فلاحی73-19-104605145033064
115دفتر پیشخوان خدمات دولت داورزنشهری داورزنجعفرامینیداورزن،خیابان امام خمینی روبروی پرسی گاز72-19-118405144923652
116دفتر پیشخوان خدمات دولت پیشخوان گستر داورزنشهری داورزنسید علی شریعتیداورزن ، روبروی مدرسه دکترمعزی72-19-188605144924462
117دفتر ارتباطات و فناوری اطلاعات(ICT) روستایی فرومد قاسم پورروستاییداورزننرجس خاتون قاسمپورفرومد،خیابان شهیدعلیرضا یاقوتی73-23-100802332633946
118دفتر ارتباطات و فناوری اطلاعات(ICT) روستایی ریوند آرش نیاروستاییداورزناحمد آرش نیاشهرریوند، خیابان ولیعصر بالاتر از بانک کشاورزی73-19-119005144993638
119دفتر ارتباطات و فناوری اطلاعات(ICT) روستایی مهرروستاییداورزنملیحه مهریروستای مهر حاشیه جاده اتوبان سبزوار شاهرود73-19-125205144933577
120دفتر پیشخوان خدمات دولت الهیشهری درگزعلی الهی هدیخ کلات 1 روبروی مخبرات پلاک 1472-19-132905146232464
121دفتر پیشخوان خدمات دولت حمیدیشهری درگزحمیدی امیدخ کلات2پلاک2272-19-132805146232588
122دفتر پیشخوان خدمات دولت حیرانیشهری درگزحیرانی حسینخ امام بین بانک ملت و سپه پلاک25472-19-127305146223638
123دفتر پیشخوان خدمات دولت ایمانی شهری درگزایمانی ناصرخ امام خمینی بالاتر از بانک ملی 72-19-142505146228170
124دفتر پیشخوان خدمات دولت ایرانیان شتاب ابیوردشهری درگزامینی فاطمهچاپشلو خیابان امام خمینی72-19-173905146823578
125دفتر پیشخوان خدمات دولت لعل گستر پیشگامشهری درگزحاجی زاده هانیهلطف آباد - روبروی دادگستری - جنب هتل سپیده72-19-180605146623961
126دفتر پیشخوان خدمات دولت نوین پیشتاز ابیوردشهری درگزنجف زاده جوادنوخندان خیابان ساحل بعد بانک ملی پلاک 372-19-177805146423371
127دفتر پیشخوان خدمات دولت شهیدمدرسشهری رشتخوارحسین رامیدهشهر جنگل خ بهار72-19-174105156242501
128دفتر پیشخوان خدمات دولت آذر بیک ساقونیشهری رشتخوارعلیرضا آذر بیک ساقونیرشتخوار حاشیه خیابان امام رضا72-19-116005156222243
129دفتر پیشخوان خدمات دولت الکترونیک هم پیمان لوتوسشهری رشتخوارمعصومه شکوهیرشتخوار حاشیه خیابان امام رضا72-19-171105156222996
130دفتر ارتباطات و فناوری اطلاعات(ICT) روستایی علی نیا رشخواری باسفرروستاییرشتخوارزهرا علی نیاروستای باسفر روبروی شهدای 1073-19-10435156323081
131دفتر ارتباطات و فناوری اطلاعات(ICT) روستایی غلامی محمدآبادروستاییرشتخوارمحسن غلامیروستای محمداباد استانه 73-19-10015156283379
132دفتر ارتباطات و فناوری اطلاعات(ICT) روستایی هراتی عباس آبادروستاییرشتخوارمحمد هراتیروستای عباس آباد فرامیشان 73-19-10115156234333
133دفتر ارتباطات و فناوری اطلاعات(ICT) روستایی نورمحمدی احمداباد آستانهروستاییرشتخوارمریم نور محمدیروستای احمداباد استانه 73-19-101205156232347
134دفتر پیشخوان خدمات دولت کاوش الکترونيک جنگل شهری رشتخوارعلی انصاریشهر جنگل خ بهار72-19-1880205156243604
135دفتر پیشخوان خدمات دولت سالاریشهری زاوهسالاری - محمدباقردولت آباد خیابان امام رضا روبرو درمانگاه72-19-173405153725174
136دفتر پیشخوان خدمات دولت اخلاقیشهری زاوهاخلاقی - داوددولت آباد خیابان صاحبکار جنب اداره گاز72-19-114305153725265
137دفتر پیشخوان خدمات دولت جفالهشهری زاوهجفاله - محمددولت آباد خیابان صاحبکار نبش صاحبکار 672-19-132505153724677
138دفتر ارتباطات و فناوری اطلاعات(ICT) روستایی مهاجر ساقروستاییزاوهمهاجر - منصورروستای ساق حاشیه رودخانه 73-19-100405153824180
139دفتر ارتباطات و فناوری اطلاعات(ICT) روستایی عسگری قلعه آقا حسنروستاییزاوهعسگری - زهره روستای قلعه آقا حسن چهارراه بیدوی 73-19-100505153783559
140دفتر ارتباطات و فناوری اطلاعات(ICT) روستایی مختاری چخماقروستاییزاوهمختاری - فاطمهشهر چخماق حاشیه بلوار اصلی73-19-101905153743493
141دفتر ارتباطات و فناوری اطلاعات(ICT) روستایی باباخانی مرغزارروستاییزاوهباباخانی - فاطمهروستای مرغزار انتهای خ اصلی سمت چپ جنب خانه بهداشت73-19-110505153843297
142دفتر ارتباطات و فناوری اطلاعات(ICT) روستایی ایل بیگی شهن آباد روستاییزاوهایل بیگی - الهامروستای شهن آباد حاشیه جاده اصلی جنب پست بانک 73-19-118805153853939
143دفتر ارتباطات و فناوری اطلاعات(ICT) روستایی رجبی کاریزکروستاییزاوهرجبی - محمدروستای کاریزک ناگهانی حاشیه جاده اصلی جنب شرکت تعاونی73-19-118105153763940
144دفتر ارتباطات و فناوری اطلاعات(ICT) روستایی افضل مهاجر شاهین روستاییزاوهافضل مهاجر - طاهرهروستای شاهین خیابان امام رضا73-19-114705153953754
145دفتر پیشخوان خدمات دولت زبرخانشهری زبرخانمهدی قدمگاهیقدمگاه - روبرو فرمانداری زبرخان72-19-175205143223169
146دفتر پیشخوان خدمات دولت ادیب قدمگاهشهری زبرخانتکتم آب پیکرقدمگاه-روبرو آموزش پرورش72-19-176805143223440
147دفتر پیشخوان خدمات دولت ورناشهری زبرخانابوالفضل غرقیقدمگاه - روبرو دادگستری72-19-177005143224669
148دفتر پیشخوان خدمات دولت قدمگاهشهری زبرخانزهرا گازرانیقدمگاه-جنب مخابرات72-19-140105143223704
149دفتر پیشخوان خدمات دولت درودشهری زبرخانسید احمد حسینیدرود-روبرو شهرداری72-19-129505143232119
150دفتر پیشخوان خدمات دولت صالحیشهری زبرخاناکرم صالحیاسحاق آباد-روبروی شیرینی سرای بهار نارنج73-19-117105143284305
151دفتر پیشخوان خدمات دولت اسرارسربدارانشهری سبزوارمحمدرضا امیرخانیچهارراه قندشکرنبش خیابان ۲۲بهمن72-19-181105144224248
152دفتر پیشخوان خدمات دولت سلیمانیشهری سبزوار مجتبی سلیمانی خ هویزه روبروی اداره بنیاد شهید نبش خ صنعت برق72-19-139705144228815
153دفتر پیشخوان خدمات دولت مشتاقیشهری سبزوارمحمدرضا مشتاقیخیابان طالقانی جنب پارک ارم دفترپیشخوان مشتاقی72-19-125805144649914
154دفتر پیشخوان خدمات دولت جنتیشهری سبزوار طاهره جنتیخیابان هویزه نبش هویزه3672-19-133305144667022
155دفتر پیشخوان خدمات دولت فنی مهندسی پرتو صنعت اسرارشهری سبزوارسیدحسین دلبریچهل متری دوم سرنبش باهنر4072-19-147605144219866
156دفتر پیشخوان خدمات دولت داناشهری سبزوارمحسن دانا خیابان اسدابادی بین سی هزار متری ومیدان مادر72-19-109705144299000
157دفتر پیشخوان خدمات دولت کارپردازان نوین بیهق ساسویهشهری سبزوارحمیدرضا کیقبادی زادهخیابان خوشبین نبش خوشبین 1172-19-141905144459890
158دفتر پیشخوان خدمات دولت غریبیشهری سبزوار امین غریبیسبزوار سی متری رازی نبش شرقی رازی 672-19-131205144641684
159دفتر پیشخوان خدمات دولت شمسشهری سبزوارمهران شمس آبادیخیابان طبرسی بین طبرسی ۱۴،۱۶72-19-141805191008448
160دفتر پیشخوان خدمات دولت طبسیشهری سبزوارعلی اکبرطبسیبالاترازچهارراه بیهق نرسیده به بانک ملی مرکزی روبروی بانک تجارت مرکزی-72-19-141705144245577
161دفتر پیشخوان انصاریشهری سبزوارمریم انصاریسبزوار خ امیرکبیر بین امیر کبیر۲۱و ۲۳ 72-19-113205144646842
162دفتر پیشخوان خدمات دولت فاطمی زاده (جباری)شهری سبزوارابراهیم جباری پورشهرک ابوذر نبش رازی جنوبی ۱ پلاک ۹72-19-131305144668553
163دفتر پیشخوان خدمات دولت شامکانشهری سبزوارزهره دولاسایی شامکانشهر شامکان خیابان امام رضا (ع) رو به روی پایگاه بسیج72-19-166905144733383
164دفتر پیشخوان خدمات دولت منشوری شهری سبزوارمجتبی منشوری خ بهارابتدای بهار روبروی هنرستان چمران72-19-104705144244770
165دفتر پیشخوان خدمات دولت شهر روداب (موسوی)شهری سبزوارمریم سادات موسویسبزوار روداب بلوار امام خمینی بعد از میدان سردار سلیمانی 72-19-119305145523900
166دفتر پیشخوان خدمات دولت انقلابشهری سبزوارزهره امکانی24متری انقلاب جنب اداره آبفا دفترپیشخوان انقلاب72-19-118505144662320
167دفتر پیشخوان خدمات دولت سپهرماندگار سبزوارشهری سبزوارمجید قلعه نوی بالاتر از میدان دروازه عراق خ عطاملک شمالی روبروی ژاندارمری سابق72-19-108305144262606
168دفتر پیشخوان خدمات دولت اندیشان بیهقشهری سبزوارسمیه بازقندیچهارراه میدان باراول بوتان گاز 72-19-133605144440250
169دفتر پیشخوان خدمات دولت توحید شهر شهری سبزوارزهرا تقی زاده ندافتوحیدشهر بلوک3 ورودی حافظ روبروی ایستگاه اتوبوس72-19-118905144423301
170دفتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی ایوبیشهری سبزوارمحمد آیتی ششتمد محله بسیج خیابان مهر، مهر1 روبه روی خیابان فرهنگ72-19-188105144723840
171دفتر پیشخوان خدمات دولت طالبی مقدمشهری سبزوارلیلا طالبی مقدمششتمد بخش شامکان روستای دهنو73-19-121005144813245
172دفتر پیشخوان خدمات دولت دولت نجفیشهری سبزوارعلیرضا نجفیسبزوار بلوار چمران نبش چمران 2872-19-112605144292650
173دفتر پیشخوان خدمات دولت ابومسلمشهری سبزوارهادی دولت آبادیان سبزوار میدان ابومسلم. چسبیده به عصاری اردکانی 72-19-119005144290239
174دفتر پیشخوان خدمات دولت نبش دانشگاه 22شهری سبزوارحامد حکیمی نژاد نبش دانشگاه 2272-19-116105144652152
175دفتر پیشخوان خدمات دولت ولیعصرشهری سرخسرستم یاری سعیدبین امام خمینی 9 و 11 پاساژ ولیعصر72-19-104905134538887
176دفتر ارتباطات و فناوری اطلاعات(ICT) روستایی اعظمی بزنگانروستاییسرخساعظمی پرویزروستای بزنگان نبش امام خمینی 3473-19-102405134503888
177دفتر پیشخوان خدمات دولت پیک سپهرشهری سرخسترشیزی زهراامام خمینی 4 کوچه بانک رفاه72-19-108105134524500
178دفتر ارتباطات و فناوری اطلاعات(ICT) روستایی یوسفی مقدم پسکمرروستاییسرخسیوسفی مقدم محمدروستای پسکمر حاشیه خیابان اصلی73-19-105005134558266
179دفتر پیشخوان خدمات دولت مهرارا توس ترنمشهری سرخسنجفی زیدی طاهرهبلوار مصلی - بین مصلی 13 و 1572-19-180005134521453
180دفتر پیشخوان خدمات دولت مهدی برخوردارشهری سرخسبرخوردار مهدیخیابان امام خمینی روبروی دانشگاه ازاد اسلامی72-19-130405134522776
181دفتر پیشخوان خدمات دولت علیزائیشهری سرخسعلیزائی فرشتهخیابان امام خمینی بعد از امام خمینی 6 روبروی محضر جهانی72-19-127705134527111
182دفتر پیشخوان خدمات دولت ضامن آهوشهری صالح آبادحمید خزیمهورودی صالح آباد . جنب کلانتری72-19-186205152753284
183دفتر پیشخوان خدمات دولت نوین جنت آبادشهری صالح آبادمحمود دوست کامجنت اباد 72-19-188005152553085
184دفتر پیشخوان خدمات دولت وحدت آفرینشهری صالح آبادنازنین یوسفی سنگ آبمیدان شهرداری . پست صالح اباد72-19-179505152753484
185دفتر پیشخوان خدمات دولت صادقیشهری صالح آبادالهام زحمتکشورودی صالح اباد بعد از چهارراه اصلی سمت راست جنب بانک ملت72-19-125705152752866
186دفتر پیشخوان خدمات دولت صنایع الکترونیک نوید شرقشهری فریمانموسی زاده -محمد علیفریمان-خیابان امام خمینی دور میدان شهرداری72-19-127405134630015
187دفتر پیشخوان خدمات دولت مجتبی قربانیشهری فریمانقربانی-مجتبیفریمان-خیابان امام خمینی بین14و1672-19-140205134632003
188دفتر پیشخوان خدمات دولت زیبائی فریمانیشهری فریمانزیبائی-حسینفریمان-خیابان رجایی 2انتهای میلان سمت راست72-19-115805134620015
189دفتر پیشخوان خدمات دولت پارس کیمیا فرهادگردشهری فریمانخاوری-مجیدفرهاد گرد خیابان امام خمینی572-19-146505134673411
190دفتر پیشخوان خدمات دولت بهار الکترونیک فریمانشهری فریمانخنجری-فاطمهقلندرآباد-خیابان فرهنگ بین4و672-19-176405134603274
191دفتر ارتباطات و فناوری اطلاعات(ICT) روستایی افتاده عرب قلعه نوروستاییفریمانافتاده عرب-محمدروستای قلعه نو73-19-116605134683560
192دفتر پیشخوان خدمات دولت نادین شرق نادرشهری فریمانسجادی-وحیدفریمان-خیابان ولیعصر جنوبی972-19-178105134625488
193دفتر پیشخوان خدمات دولت طلوع فریمانشهری فریمانزنگنه-مهدیقلندرآباد-خیابان فرهنگ محل پست بانک72-19-181805134603565
194دفتر پیشخوان خدمات دولت الکترو پیشخوان سالاریشهری فریمانسالاری-عباسسفید سنگ-ابتدای خیابان شهید مطهری72-19-181305134643227
195دفتر پیشخوان خدمات دولت اندیشه نوآفرین فریمانشهری فریمانشبگرد-سمیهقلندرآباد-خیابان فرهنگ-روبروی بانک صادرات72-19-180505134602309
196دفتر پیشخوان خدمات دولت رفیع شبکه سازانشهری فریمانآزادی-هومنفریمان-خیابان امام خمینی نبش امام خمینی1772-19-176305134629343
197دفتر پیشخوان خدمات دولت تامین آسایش ساز فریمانشهری فریمانربانی-مصطفیفریمان- خیابان 22بهمن نبش 22بهمن2772-19-185005134632334
198دفتر پیشخوان خدمات دولت فناوری پرتو طاهاشهری فریمانزحمتکش-صفرعلیفریمان-بلوار ولیعصر شمالی-مقابل ولیعصر 3672-19-184805134627056
199دفتر پیشخوان خدمات دولت کارا فرهانشهری فریمانسنجری-مجیدفریمان-خیابان دکتر حسابی-روبروی دکتر حسابی 472-19-183505134626907
200دفتر پیشخوان خدمات دولت عابديشهری فیروزهمحمدرضا عابدیفیروزه بلوار امام رضاع بین 5 و 772-19-173705143522343
201دفتر ارتباطات و فناوری اطلاعات(ICT) روستایی سليمانيروستاییفیروزهسليمانیروستاي سليماني ابتداي روستاچهار راه اول73-19-123105143543419
202دفتر پیشخوان خدمات دولت خانم گرمابيشهری فیروزهناهید گرمابیشهر گرماب بلوار ورودی گرماب سمت چپ73-19-125505143533353
203دفتر پیشخوان خدمات دولت آواشهری قوچانزهرا رضاییانتهای تربیت بعد از تقاطع بلوار معلم72-19-107705147240002
204دفتر پیشخوان خدمات دولت پیامشهری قوچانمحمدرضا فرزامفرخیابان ولیعصر نرسیده به چهارراه دوم 72-19-104005147236600
205دفتر پیشخوان خدمات دولت جامعشهری قوچانسکینه امیدیخیابان مولوی بعد چهارراه اول پ2372-19-113605147226000
206دفتر پیشخوان خدمات دولت قائمشهری قوچانعلی سرائیخیابان شهید باهنر روبروی مدرسه ایثارگران 72-19-108205147247880
207دفتر پیشخوان خدمات دولت کوثرشهری قوچانبهنام تاتاریشهر چکنه – نبش پروفسور صادقی2 72-19-171405142073491
208دفتر پیشخوان خدمات دولت صباشهری قوچانعلی صادقیاننبش خیابان خیام مغازه سوم72-19-106105147237339
209دفتر پیشخوان خدمات دولت مهرشهری قوچانعلی خوشبلوار طالقانی حاشیه میدان آزادی72-19-105105147237572
210دفتر پیشخوان خدمات دولت ولیعصرشهری قوچانفاطمه عوض زادهقوچان، خیابان ولیعصر، خیابان هاتف ، نبش چهارراه اول72-19-141005147234884
211دفتر پیشخوان خدمات دولت آساکشهری قوچانایمان محمدی کیاقوچان خیابان امام خمینی روبروی مسجد مهدیه پلاک56972-19-125605147240004
212دفتر پیشخوان خدمات دولت نوینشهری قوچاناحسان اکبرفيلابی خيابان مطهری ابتدای خيابان عطارپلاک214 72-19-143405147231303
213دفتر پیشخوان خدمات دولت پروازشهری قوچانعلی حيدرزاده قوچان کمربندی مدرس شمالی بين حافظ وخيام پلاک 226 72-19-142605147235302
214دفتر پیشخوان خدمات دولت آلماجقشهری قوچانزهره معینی رادروستای الماجق سردارسلیمانی3روبروی مخابرات73-19-124505147363469
215دفتر ارتباطات و فناوری اطلاعات(ICT) روستایی برزنونی برزنونروستاییقوچانعلی برزنونی روستای برزنون روبروی شرکت تعاونی73-19-118305142033454
216دفتر پیشخوان خدمات دولت غلامی خشتشهری کلاتغلامی خشت مصطفیکلات - بعد از میدان بلال - داخل پاساژ کریمی72-19-115105134724131
217دفتر پیشخوان خدمات دولت یاسین شرق زاوینشهری کلاتیاسینی سیدعلی اصغرزاوین - حاشیه خیابان اصلی - پشت سوپرمارکت حیدرزاده72-19-183105134743042
218دفتر ارتباطات و فناوری اطلاعات(ICT) روستایی ابهری حسن آباد لایینروستاییکلاتابهری مسعودحسن آباد لائین نو - خیابان امام خمینی(ره) - جنب بسیج73-19-104505134734000
219دفتر ارتباطات و فناوری اطلاعات(ICT) روستایی مردپور حسن آباد لایینروستاییکلاتمردپور خلیلحسن آباد لائین نو - خیابان امام خمینی(ره) - روبروی بانک کشاورزی73-19-121905134734211
220دفتر ارتباطات و فناوری اطلاعات(ICT) روستایی قدیری چنارروستاییکلاتقدیری چنار حیدرچنار - حاشیه جاده کلات مشهد- جنب سوپر مارکت طاهری73-19-116305134763344
221دفتر پیشخوان خدمات دولت ریوششهری کاشمر بهزادپور علیرضاریوش- نبش امام علی 14 72-19-111505155824001
222دفتر پیشخوان خدمات دولت نوین ارتباط ترشیزشهری کاشمر فلفلی محسنخیابان دادگستری روبروی دادگستری 1272-19-126605155254331
223دفتر پیشخوان خدمات دولت هاشمیشهری کاشمرهاشمی سیده مهنازخیابان 15 خرداد روبروی 15 خرداد 272-19-111405155241123
224دفتر پیشخوان خدمات دولت مظفری شهری کاشمر مظفری حمیدرضاخیابان خرمشهر روبروی شرکت گاز72-19-111005155253860
225دفتر پیشخوان خدمات دولت مدبریشهری کاشمرمدبری علی اکبرخیابان بهبودی روبروی مسجد72-19-116205155242015
226دفتر ارتباطات و فناوری اطلاعات(ICT) روستایی سایقی زنده جانروستاییکاشمر سابقی اکرمکاشمر روستای زنده جان روبروی آرامستان73-19-10025155333575
227دفتر ارتباطات و فناوری اطلاعات(ICT) روستایی شفیعی حاجی آبادی فروتقهروستاییکاشمر شفیعی حاجی آبادی زهرافروتقه حاشیه میدان فروتقه73-19-102705155220796
228دفتر پیشخوان خدمات دولت سامان الکترونیک ترشیزشهری کاشمرجلالی زهراخیابان جمهوری اسلامی، بین جمهوری اسلامی 8 و 1072-19-173505155229032
229دفتر پیشخوان خدمات دولت سامان تورالشهری کاشمر پورمحمد امیرحسینخیابان قائم روبروی سلمان فارسی 472-19-172005155227396
230دفتر ارتباطات و فناوری اطلاعات(ICT) روستایی وکیلی قوژدروستاییکاشمر وکیلی ایمانروستای قوژد- روبروی امام خمینی 473-19-117405155256666
231دفتر ارتباطات و فناوری اطلاعات(ICT) روستایی اتقیائی مغانی مغانروستاییکاشمر اتقیائی مغانی زهرا روستای مغان، بلوار رسالت 373-19-119405155261495
232دفتر ارتباطات و فناوری اطلاعات(ICT) روستایی موسوی کسرینهروستاییکاشمرموسوی اصل سید هادیروستای کسرینه- نبش امام خمینی 1673-19-120905155334181
233دفتر ارتباطات و فناوری اطلاعات(ICT) روستایی ستوده فدافنروستاییکاشمرستوده فدافن آرزوروستای فدافن- روبروی مسجد صاحب الزمانی73-19-122005155143461
234دفتر پیشخوان خدمات دولت عامریشهری کاشمرعامری معصومهبین جمهوری 37 و 3972-19-179305155255117
235دفتر ارتباطات و فناوری اطلاعات(ICT) روستایی مرادیان سرحوضکروستاییکاشمرمرادیان حسینروستای سرحوضک- خ شهدا73-19-120105155153201
236 دفتر پیشخوان خدمات دولت شریفانشهری کاشمرشریفان مرتضیریوش- امام علی 9- پ 37472-19-182305155824998
237دفتر ارتباطات و فناوری اطلاعات(ICT) روستایی صحرانورد قلعه بالاروستاییکاشمرصحرانورد ابوالفضلروستای قلعه بالا- حاشیه جاده اصلی- پ 1873-19-121405155236782
238دفتر پیشخوان خدمات دولت فیضی نائیشهری کاشمرفیضی نائی فرزانهامام خمینی 6- مجتمع پاسارگاد- طبقه اول72-19-123705155266365
239دفتر پیشخوان خدمات دولت ارغوان پرداز ترشیزشهری کاشمرغلامی وحیدابتدای بلوار معلم- روبروی اداره آموزش و پرورش72-19-140305155194100
240دفتر پیشخوان خدمات دولت پورمحمدشهری کاشمرپورمحمد مجیدبلوار شاهد حاشیه میدان شاهد72-19-142705155243276
241دفتر ارتباطات و فناوری اطلاعات(ICT) روستایی پردل طرقی طرقروستاییکاشمرپردل طرقی زهرهروستای طرق- خ جمهوری اسلامی 1- دورمیدان بسیج73-19-122205155883065
242دفتر پیشخوان خدمات دولت نیکان پیشگام ترشیزشهری کاشمراسکندری میلادبلوارسیدمرتضی- خ سرافرازان- جنب هنرستان مدرس72-19-188805155250415
243دفتر پیشخوان خدمات دولت آریا پرداز ترشیزشهری کاشمرشبیری محمدبلوار معلم- نبش معلم 772-19-189405155252463
244دفتر پیشخوان خدمات دولت سروش پیشروی حکیمشهری گلبهارمهدوی آرش خیابان امام رضا 31 مجتمع امام رضا واحد 372-19-181205138714805
245دفتر ارتباطات و فناوری اطلاعات(ICT) روستایی ترابی محمودآباد نوبهارروستاییگلبهارترابی محمود آباد فرزانه روستای نو بهار نبش تقاطع جاده قدیم 73-19-117205138293549
246دفتر پیشخوان خدمات دولت خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات عمومی گلبهارشهری گلبهارحیدری جهان تیغی النازخیابان جمهوری 15 برونسی 31 قطعه سوم72-19-175905138250883
247دفتر پیشخوان خدمات دولت نگهبانشهری گلبهارنگهبان حمیدبلوار پرند نبش پرند 372-19-135405138323444
248دفتر پیشخوان خدمات دولت سروش رایانه بارثاواشهری گلبهاراردونی ابراهیمگلمکان خیابان ولی عصر72-19-171605138355015
249دفتر پیشخوان خدمات دولت پیشگامان خدمت صدرا گلبهارشهری گلبهارآرزو مقدم زهرابلوار پرند مجتمع سیتی سنتر 2 طبقه اول واحد 20972-19-170205138323551
250دفتر پیشخوان خدمات دولت کارآفرينان ارتباطات نوين گلبهارشهری گلبهارفاطمه سرفرازجمهوري29مجتمع تجاري تنديس طبقه همکف واحد572-19-187305138316444
251دفتر پیشخوان خدمات دولت آریا ارتباط ابتکار خراسان گلبهارشهری گلبهارفرحناز عیدی خیجیخیابان سلمان فارسی -جمهوری اسلامی 1972-19-1895
252دفتر پیشخوان خدمات دولت ابراهیمی ریابیشهری گناباد ابراهیمی هادیسه راهی بجستان - ابتدای خیابان حافظ ، سمت راست72-19-110105157251145
253دفتر پیشخوان خدمات دولت مرویشهری گناباد مروی حمیدرضانبش ناصرخسرو 8 جنب تربیت بدنی 72-19-112205157220533
254دفتر پیشخوان خدمات دولت آراد ارتباط گنابادشهری گنابادافشار وجیهخیابان غفاری 2 روبرو مصلا 72-19-132705157226384
255دفتر پیشخوان خدمات دولت پوریوسفشهری گناباد پوریوسف راحلهخیابان ناصرخسرو نبش ناصرخسرو4 جنب بانک صادرات 72-19-128705157221470
256دفتر پیشخوان خدمات دولت فولادی شهریشهری گناباد فولادی شهری مریمکوی شرقی - خیابان بهار روبروی بانک صادرات72-19-145405157221614
257دفتر پیشخوان خدمات دولت ره پویان آرامش گنابادشهری گناباد ذالفقاری سعیدهبلوار طالقانی روبرو طالقانی 21 72-19-145505157254114
258دفتر ارتباطات و فناوری اطلاعات(ICT) روستایی سبک رو بیلندروستاییگناباد سبک رو مرتضیبیلند - نبش خیابان دانش 14 73-19-104205157289328
259دفتر پیشخوان خدمات دولت احمدی بیدختی شهری گناباد احمدی بیدختی احمدبیدخت خیابان جمهوری بین میدان بسیج و شهید نقره 72-19-129105157334156
260دفتر پیشخوان خدمات دولت شمسی کاخکیشهری گناباد شمسی عبدالحسینکاخک خیابان امامزاده روبرو حوزه علمیه72-19-113705157373060
261دفتر ارتباطات و فناوری اطلاعات(ICT) روستایی افسرده خیبری خیبریروستاییگناباد افسرده رضاروستای خیبری-خیابان اصلی روستا73-19-115305157293313
262دفتر پیشخوان خدمات دولت رضی زادهشهری گناباد رضی زاده فاطمهچهار راه گیتی نورد72-19-115905157251655
263دفتر ارتباطات و فناوری اطلاعات(ICT) روستایی دهقان پور گیسورروستاییگناباد دهقان پور فاطمهگیسور73-19-119105157434243
264دفتر ارتباطات و فناوری اطلاعات(ICT) روستایی زحمتکش قنبرآبادروستاییگناباد زحمتکش زهراقنبر آباد73-19-110105157254927
265دفتر پیشخوان خدمات دولت هوشمند شهر روشناوندشهری گنابادامامی روشناوند معصومهخیابان فرهنگ-کوچه فرهنگ 1072-19-185205157474099
266دفتر ارتباطات و فناوری اطلاعات(ICT) روستایی ذوالفقار زاده نوده پشنگروستاییگنابادذوالفقار زاده علیرضا روستای نوده پشنگ خیابان شهدا73-19-123405157493248
267دفتر پیشخوان خدمات دولت فاخته سپهر کویرشهری گنابادمحمد علی ازقندیچهارراه دادگستری پلاک 8572-19-186405157256887
268دفتر پیشخوان خدمات دولت سپهر خورشیدشهری گنابادحسین خدائیخیابان شهید غفاری-غفاری 1272-19-115205157223942
269دفتر پیشخوان خدمات دولت خدمات ارتباطی بزرگمهر شادمهر مه ولاتشهری مه ولاتسید عباس کاظمیمه ولات- شادمهر- میدان ولی عصر (عج) – ابتدای خیابان امام رضا(ع)72-19-170605156834147
270دفتر پیشخوان خدمات دولت حاجی جمهوریشهری مه ولاتسمیه حاجی جمهوریفیض آباد نبش خیابان حجت شمالی 272-19-130905156722999
271دفتر پیشخوان خدمات دولت حسین پورشهری مه ولاتسعید عبدالهیمه ولات خیابان شریعتی 1172-19-116405156728008
272دفتر ارتباطات و فناوری اطلاعات(ICT) روستایی آبافت ازغندی ازغندروستاییمه ولاتنسرین آبافت ازغندیازغند خیابان امام رضا173-19-162005156843527
273دفتر ارتباطات و فناوری اطلاعات(ICT) روستایی تقی زاده مهنهروستاییمه ولاتاسماعیل تقی زادهمهنه نبش امام رضا 873-19-110805156823637
274دفتر ارتباطات و فناوری اطلاعات(ICT) روستایی خسروی عبدل آبادروستاییمه ولاتمحمد خسرویعبدل آباد بین امام خمینی 17 و 1973-19-161705156774020
275 دفتر پیشخوان خدمات دولت قربانیشهری نیشابورقربانی زکیهانتهای بلوار دانشگاه حاشیه بلوار ادیب72-19-132305142627221
276 دفتر پیشخوان خدمات دولت دهنویشهری نیشابوردهنوی لیلابلوار فضل بن شاذان شرقی جنب بانک ملی72-19-117105142629835
277دفتر پیشخوان خدمات دولت سهیلی فرشهری نیشابورسهیلی فر ابوالقاسمبلوار دانشگاه بین دانشگاه 2 و 472-19-139605142630800
278دفتر پیشخوان خدمات دولت ایمن پرداز فهمیده نیشابورشهری نیشابورباقری فرشتهمیدان حافظ ابتدای بلوار شهید فهمیده 72-19-117405143340005
279دفتر پیشخوان خدمات دولت رجاییشهری نیشابوررجایی ابوالفضلمیدان خیام روبروی موزه72-19-120905142216804
280 دفتر پیشخوان خدمات دولت اسحاقیشهری نیشابوراسحاقی معصومهسیمتری طالقانی خ کاشمر قدیم نبش عماریاسر 572-19-117305142219502
281دفتر پیشخوان خدمات دولت گلابشهری نیشابورگلاب آتنافرح بخش شرقی بلوار قدس شمالی 72-19-128105142238000
282دفتر پیشخوان خدمات دولت پربالهشهری نیشابورپرباله مجیدبین رسالت غربی 4 و 672-19-118305143347174
283دفتر پیشخوان خدمات دولت حسینیشهری نیشابورحسینی حامداول منوچهری شمالی سمت راست پلاک 172-19-144705142255000
284دفتر ارتباطات و فناوری اطلاعات(ICT) روستایی اسحاقی حسین آباد جدیدروستایینیشابوراسحاقی احسانحاشیه کمربندی اول روستای حسین آباد جدید73-19-108205142253590
285دفتر پیشخوان خدمات دولت جعفریشهری نیشابورجعفری هادیروستای قلعه نو جمشید73-19-107905142303242
286دفتر پیشخوان خدمات دولت مهرپویان بارثاواشهری نیشابورباقرانی رضا نبش چهارراه دارایی با خیابان امیرکبیر72-19-170005143212925
287دفتر پیشخوان خدمات دولت استوار برید طوس شادیاخشهری نیشابوررضوی فر سیدمحمدبین فردوسی شمالی 9 و 1172-19-128005142235003
288 دفتر پیشخوان خدمات دولت نورانیشهری نیشابوررمضانی زهرهمیدان گنبدسبز جنب داروخانه72-19-140405142257077
289دفتر پیشخوان خدمات دولت محمدیانشهری نیشابورمحمدیان محدثهبین عدالت شرقی 5 و 7 پلاک 8772-19-118205142239053
290دفتر پیشخوان خدمات دولت سامعیشهری نیشابورسامعی زهرانبش خیابان مسیح 1372-19-132205142233181
291دفتر پیشخوان خدمات دولت ارمغان صبای نیشابورشهری عشق آبادمحمدحسنی سمیهشهر عشق آباد72-19-125205142723456
292دفتر ارتباطات و فناوری اطلاعات(ICT) روستایی کرمانی فدیشهروستاییعشق آبادکرمانی آرزوروستای فدیشه73-19-101405142773337
293دفتر پیشخوان خدمات دولت کمال الملکشهری نیشابورمحمدی محمودنبش بلوار شهید فهمیده 572-19-117905143343711
294دفتر پیشخوان خدمات دولت نوآوران آبادانی پایدارشهری نیشابورحسینی هادیبین 17شهریور 16 و 1872-19-126205143343742
295دفتر پیشخوان خدمات دولت احرار فیروزه نیشابورشهری نیشابورنیشابوری اکرمخیابان امام خمینی - کوچه انتقال خون - جنب جهاد دانشگاهی72-19-171205142629899
296دفتر پیشخوان خدمات دولت صدف گستران شرق بینالودشهری نیشابوراحسانی فر نسرینبلوار بعثت،بین آیت شمالی و بعثت 1372-19-171305143334306
297دفتر پیشخوان خدمات دولت غلامرضا رجاییشهری نیشابوررجایی غلامرضابلوار جمهوری اسلامی مقابل کلانتری 1272-19-117605142252900
298دفتر پیشخوان خدمات دولت آینده نگران صبح نیشابورشهری نیشابورسعیدان بارانبلوار شهید فهمیده - روبروی فهمیده 2272-19-178305143210108
299دفتر پیشخوان خدمات دولت گسترش فناوری و ارتباطات فیروزه شرقشهری نیشابورشادی صدیقهخیابان امام خمینی میدان بی بی شطیطه72-19-185405143345103
300دفتر پیشخوان خدمات دولت فناوران نوین یکتا شادیاخشهری نیشابورقره باغی وحیدعدالت غربی 2 - پلاک 23572-19-179605142221115
301دفتر پیشخوان خدمات دولت پیشدادان امیرکبیرشهری نیشابورجوادی طیبهعدالت غربی 8 پلاک 2172-19-187005142210445
302دفتر پیشخوان خدمات دولت لطفیشهری نیشابورلطفی فرشادنبش 17شهریور 1972-19-183405143354356
303دفتر ارتباطات و فناوری اطلاعات(ICT) روستایی شهمیری جیلوروستایینیشابورشهمیری الهامجاده بهشت فضل - حاشیه جاده اصلی - روبروی مرکز بهداشت 73-19-120205142313246
304دفتر ارتباطات و فناوری اطلاعات(ICT) روستایی حسینی اصل باغشن گچروستایینیشابورحسینی اصل سیدحسینباغشن گچ73-19-112405142464075
305پیشخوان خیام نوین ارتباطات عصر جدیدشهری نیشابوررضا کاریزیخیابان امام خمینی - نرسیده به میدان خیام - روبروی موزه72-19-177505142257222


تاریخ انتشار : ۳۰ دی ۱۳۹۸ | تاریخ بروز رسانی: ۱۶ خرداد ۱۴۰۲ | معاونت فروش و خدمات مشترکین 

آمار وبگاه

ارتباط با ما

نشانی :مشهد،بولواروکیل آباد،فرهنگ 28و30 کدپستی: ۹۱۸۸۹۸۶۶۸۵ تلفن: ۳۸۱۸۹۰۰۰ ۰۵۱ دورنگار: ۰۵۱۳۸۱۸۹۸۰۰ رایانامه: info@kedc.ir کد اقتصادی: 411191879819 شناسه ملی: 10101335539 پیام رسان بله: بله

نظر سنجی

به نظر شما خدمات الکترونيکي وبگاه شرکت توزيع نيروي برق استان در چه سطحی قرار دارد؟
image