پشتیبانی از افراد کم توان سوالات متداول RSS تماس با ما نقشه سایت نسخه انگلیسی EN FA
تلاش همه تلاش همه شعار سال
 امروز سه شنبه ۱۴۰۳/۴/۱۹
لیست مزایده های سال ۱۴۰۲

دانلود فایل اکسل لیست مزایده های سال ۱۴۰۲

 

شماره مزايدهتاريخ برگزاریموضوع مزايدهنوع مزايدهروش برگزارینام برنده مزايده
11402.01.1960 تن سيم مسعمومیيک مرحله ایعدم برنده
21402.01.2860 تن سيم مسعمومیيک مرحله ایافق البرز
31402.02.1360 تن سيم مسعمومیيک مرحله ایافق البرز
41402.02.12کالاي اسقاطعمومیيک مرحله ایرضا رنجبر-انواع تابلو توزيع اسقاط
عمومیيک مرحله ایعلي اميني-انواع تيرچوبي
عمومیيک مرحله ایرضازاده-انواع اتريه،پايه مقره وآهن آلات اسقاط
عمومیيک مرحله ایانواع قرقره فلزي کابل
51402.02.2050 تن سيم مسعمومیيک مرحله ایشهاب جم
61402.02.2750 تن سيم مسعمومیيک مرحله ایشهاب جم
71402.03.2455 تن سيم مسعمومیيک مرحله ایالبرز غرب هشترود
81402.03.3060 تن سيم مسعمومیيک مرحله ایشهاب جم
91402.04.1250 تن سيم مسعمومیيک مرحله ایشهاب جم
101402.04.19 کالا اسقاطعمومیيک مرحله ایعدالت-کنتور مکانيکي تکفاز
عمومیيک مرحله ایرضازاده-انواع مواد برنزي و آهن آلات اسقاط
عمومیيک مرحله ایغفاري حسيني-ميلگرد اسقاط
111402.04.26عدم برندهعمومیيک مرحله ایعدم برنده
121402.05.0260 تن سيم مسعمومیيک مرحله ایشهاب جم
131402.05.0945 تن سيم مسعمومیيک مرحله ایشهاب جم
141402.05.16100 تن سيم مسعمومیيک مرحله ایشهاب جم
151402.05.2370 تن سيم مسعمومیيک مرحله ایالبرز غرب هشترود
161402.05.1860 تن سيم مسعمومیيک مرحله ایالبرز غرب هشترود
171402.05.3080 تن سيم مسعمومیيک مرحله ایسيم راد سما
181402.06.0660 تن سيم مسعمومیيک مرحله ایسيم راد سما
191402.06.1380 تن سيم مسعمومیيک مرحله ایشهاب جم
201402.06.20 کالاي اسقاط عمومیيک مرحله ایبرنده آهن آلات جليل رضازاده ، برنده قرقره فلزي سيمند کابل
211402.06.2750 تن سيم مسعمومیيک مرحله ایسيم راد سما
221402.07.0350 تن سيم مسعمومیيک مرحله ایعدم برنده
231402.07.1050 تن سيم مسعمومیيک مرحله ایعدم برنده
241402.07.1760 تن سيم مسعمومیيک مرحله ایشهاب جم
251402.07.24کالاي اسقاطعمومیيک مرحله ایکنتور اسقاط ديجيتال-بهينه سازان
عمومیيک مرحله ایانواع آهن آلات اسقاط-مهديه پيري
عمومیيک مرحله ایانواع مواد برنزي اسقاط
عمومیيک مرحله ایانواع کابل مسي اسقاط
261402.08.0140 تن سيم مسعمومیيک مرحله ایالبرز غرب هشترود
271402.08.0840 تن سيم مسعمومیيک مرحله ایعدم برنده
281402.08.15 کالاي اسقاطعمومیيک مرحله ایانواع کابل آلومينيوم اسقاط-تابش سيم هيرکانيان
عمومیيک مرحله ایانواع باطري ضايعاتي-تابش سيم هيرکانيان
عمومیيک مرحله ایانواع کنتور مکانيکي اسقاط-فرهاد فائضي
عمومیيک مرحله ایانواع چوک و ترانس جريان-رعد گستران
عمومیيک مرحله ایانواع اهن آلات اسقاط-جليل رضازاده
عمومیيک مرحله ایانواع برقگير و کات اوت اسقاط-عدالت
عمومیيک مرحله ایانواع تابلو توزيع اسقاط-مهديه پيري
291402.08.2270 تن سيم مسعمومیيک مرحله ایالبرز غرب هشترود
301402.08.2960 تن سيم مسعمومیيک مرحله ایالبرز غرب هشترود
311402.09.0660 تن سيم مسعمومیيک مرحله ایسيمند کابل (آروين)
321402.09.13 کالاي اسقاطعمومیيک مرحله ایانواع ميلگرد -ناصري
عمومیيک مرحله ایقرقره فلزي-جوکار
عمومیيک مرحله ایسيم و مواد آلومينيومي-پيري
331402.09.2070 تن سيم مسعمومیيک مرحله ایالبرز غرب هشترود
341402.09.2780 تن سيم مسعمومیيک مرحله ایرنگين فلز اسپادانا
351402.10.0480 تن سيم مسعمومیيک مرحله ایالبرز غرب هشترود
361402.10.04کالاي اسقاطعمومیيک مرحله ایانواع آهن آلات اسقاط-ناصرخاني
عمومیيک مرحله ایانواع شينه مسي اسقاط-رضازاده
عمومیيک مرحله ایانواع تابلو توزيع اسقاط-پرامنش
371402.10.1160 تن سيم مسعمومیيک مرحله ایسيم راد سما
381402.10.18 کالاي اسقاطعمومیيک مرحله ایسيم و مواد آلومينيوم اسقاط-فيدار فلز ياس
عمومیيک مرحله ایکابل مسي اسقاط-سيد رضا غفاري حسيني
391402.10.2060 تن سيم مسعمومیيک مرحله ایالبرز غرب هشترود
401402.10.2560 تن سيم مسعمومیيک مرحله ایالبرز غرب هشترود
411402.11.0260 تن سيم مسعمومیيک مرحله ایسيم راد سما
421402.11.0940 تن سيم مسعمومیيک مرحله ایعدم برنده
431402.11.16کالاي اسقاطعمومیيک مرحله ایانواع تابلو توزيع اسقاط مهديه پيري
عمومیيک مرحله ایانواع مواد چدني تابش سيم هيرکانيان
441402.11.2340 تن سيم مسعمومیيک مرحله ایسيم راد سما
451402.12.16کالاي اسقاطعمومیيک مرحله ایکابل الومينيوم خودنگهدار-سهيل عباسی
عمومیيک مرحله ایسرچراغ آلومينيوم اسقاط-رضازاده
عمومیيک مرحله ایمواد برنزی-تابش سيم هيرکانيان
عمومیيک مرحله ایآهن آلات اسقاط-جليل رضازاده
461402.12.1640 تن سيم مسعمومیيک مرحله ایتابش سيم هيرکانيان

اشتراک گذاری
image
image
image
تاریخ انتشار : ۲ اردیبهشت ۱۴۰۳ | تاریخ بروز رسانی: ۲ اردیبهشت ۱۴۰۳ | نویسنده: مدیر سایت 

امتیاز پست
میانگین امتیاز پست: امتیاز
نظرات

آمار وبگاه

ارتباط با ما

نشانی :مشهد،بولواروکیل آباد،فرهنگ 28و30 کدپستی: ۹۱۸۸۹۸۶۶۸۵ تلفن: ۳۸۱۸۹۰۰۰ ۰۵۱ دورنگار: ۰۵۱۳۸۱۸۹۸۰۰ رایانامه: info@kedc.ir کد اقتصادی: 411191879819 شناسه ملی: 10101335539 پیام رسان بله: بله

نظر سنجی

به نظر شما خدمات الکترونيکي وبگاه شرکت توزيع نيروي برق استان در چه سطحی قرار دارد؟
image