پشتیبانی از افراد کم توان سوالات متداول RSS تماس با ما نقشه سایت نسخه انگلیسی EN FA
تلاش همه تلاش همه شعار سال
 امروز چهارشنبه ۱۴۰۳/۱/۲۹
لیست مناقصات سال ۱۴۰۱

دانلود فایل اکسل لیست مناقصات سال ۱۴۰۱ (۴۵ مناقصه)

 

ردیفشماره قراردادبرنده مناقصهاسامی شرکت کنندگان در مناقصهنوع مناقصهعنوان/موضوع مناقصهشماره مناقصهلینک قرارداد
11401/1100/1/1/20تجدید مناقصهشرکت کننده ای نداشتمناقصه عموميمناقصه عمومی دو مرحله ای خرید فريم خالي کنتور تکفاز کامپوزيتي1401/1/1/1 دانلود
کالای برق شبکهصنایع ایمن پلیمر پارس-مهندسی برق آگاه توس-کالای برق شبکهتجدید مناقصه عمومي
2******شرکت صا ایرانشرکت صا ایرانمناقصه عموميمناقصه عمومی دو مرحله ای خرید کنتور سه فاز اتصال مستقيم ديجيتالي چند تعرفه هوشمند با ماژول GPRS1401/1/1/2
31401/1100/1/1/07شرکت راهدار صنعت ماشینشرکت راهدار صنعت ماشینمناقصه عموميمناقصه عمومی دو مرحله ای خرید مته حفاري لاين تراک1401/1/1/3 دانلود
41401/1100/1/1/11اسپادانا صنعت گلدشتاسپادانا صنعت گلدشتمناقصه عموميمناقصه عمومی دو مرحله ای خرید ديزل ژنراتور1401/1/1/4 دانلود
51401/1100/1/1/16تجدید مناقصهکالای برق شبکهمناقصه عموميمناقصه عمومی دو مرحله ای خريد کابل خودنگهدار ۴در۳۵1401/1/1/5 دانلود
گروه صنایع کابلسازی افق البرزصنایع سیم وکابل مشهد-گروه صنایع کابلسازی افق البرز-کالای برق شبکهتجدید مناقصه عمومي
61401/1100/1/1/08تولیدی سیم وکابل شهاب جمشرکت سیم راد سما-تولیدی سیم وکابل شهاب جم-صنایع سیم وکابل مشهدمناقصه عموميمناقصه عمومی دو مرحله ای خريد کابل خودنگهدار ۴در۵۰1401/1/1/6 دانلود
71401/1100/1/1/10الکترو نیروی شرقالکترو نیروی شرق-الکترو نیرو ی تابان کنترلمناقصه عموميمناقصه عمومی دو مرحله ای خريد کلمپ انتهايي کابل خودنگهدار پشت باز 1401/1/1/7 دانلود
81401/1100/1/1/09گروه صنایع کابلسازی افق البرزصنایع سیم وکابل مشهد-گروه صنایع کابلسازی افق البرز-تولیدی سیم وکابل شهاب جم-آلفا صنعت پارس-مهندسی آذرخش انرژی مهام شرقمناقصه عموميمناقصه عمومی دو مرحله ای خريد کابل خودنگهدار ۴در۷۰ 1401/1/1/8 دانلود
91401/1100/1/1/21تجدید مناقصهمهندسی کیان تابلومناقصه عموميمناقصه عمومی دو مرحله ای خرید تابلو اندازه گیری هوایی سه فاز ۴۰ آمپر بدون کنتور بهمراه سکو گالوانیزه1401/1/1/9 دانلود
مهندسی پیشرو خراسانمهندسی پیشرو خراسان-مهندسی کیان تابلو-مازیار صنعت بابل-کالای برق شبکهتجدید مناقصه عمومي
101401/320/01تجدید مناقصهمناقصه عموميمناقصه عمومی دو مرحله ای مناقصه عمومي خريد چراغ LED ۳۰ وات از محل اعتبارات طرح تملک دارائيهاي سرمايه اي 1401/301 دانلود
مهندسی برق آگاه توسمهندسی برق آگاه توس-اصفهان آلومین اصالکو-شهاب توشهتجدید مناقصه عمومي
111401/320/03شرکت گلنورشرکت گلنور-اصفهان آلومین اصالکو-شهاب توشهمناقصه عموميمناقصه عمومی دو مرحله ای خريد انواع چراغ LED از محل اعتبارات طرح تملک دارائيهاي سرمايه اي1401/302 دانلود
121401/320/08شرکت بازرگانی ایرانترانسفوشرکت بازرگانی ایرانترانسفومناقصه عموميمناقصه عمومی دو مرحله ای خريد انواع ترانسفورماتور کم تلفات از محل اعتبارات طرح تملک دارائيهاي سرمايه اي1401/303 دانلود
131401/320/07آرمند بتنشرکت جهد بتن-آرمند بتنمناقصه عمومي همزمان با ارزيابي (یکپارچه)مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای خريد انواع پايه بتني چهار گوش از محل اعتبارات طرح تملک دارائيهاي سرمايه اي 1401/304 دانلود
141401/320/05شرکت سیم راد سماشرکت سیم راد سمامناقصه عموميمناقصه عمومی دو مرحله ای خرید انواع سيم روکشدار هاينا ومينک 1401/305 دانلود
151401/320/06شرکت سیم راد سماشرکت سیم راد سمامناقصه عموميمناقصه عمومی دو مرحله ای خريد انواع کابل آلومينيومی از محل اعتبارات طرح تملک دارائيهاي سرمايه اي1401/306 دانلود
161401/320/09مهندسی برق آگاه توسمهندسی شایان برق-مهندسی برق آگاه توسمناقصه عموميمناقصه عمومی دو مرحله ای خريد چراغ 30وات1401/307 دانلود
171401/320/02برنا کلید البرزبرنا کلید البرزمناقصه عموميمناقصه عمومی دو مرحله ای خريد سکسونر هوايي گازي ۶۳۰ آمپري بهمراه RTU ومتعلقات از محل اعتبارات طرح تملک دارائيهاي سرمايه اي1401/308 دانلود
181401/1100/1/1/22سامانه های نوین افراسامانه های نوین افرامناقصه عموميمناقصه عمومی دو مرحله ای خریدکاور بوشینگ، برقگیر و جرقه گیر ترانسفورماتور1401/1/1/11 دانلود
191401/1100/1/1/34شرکت الکترونیک افزار آزماشرکت الکترونیک افزار آزمامناقصه عموميمناقصه عمومی دو مرحله ای خرید کنتور تک فاز ديجيتالي تابلويي(فهام ۲ ورژن۴)1401/1/1/12 دانلود
201401/1100/1/1/27شرکت پارس نوید ایرانیانشرکت پارس نوید ایرانیانمناقصه عموميمناقصه عمومی دو مرحله ای خريد ابزار مورد نياز خط گرم 1401/1/1/13 دانلود
211401/1100/1/1/24فروشگاه کالای برق شبکهفروشگاه کالای برق شبکهمناقصه عموميمناقصه عمومی دو مرحله ای خريد کابل آلومینیومی فشار ضعیف ۳در۱۶ 1401/1/1/14 دانلود
221401/1100/1/1/26فرآورده سازان شایانمهندسی برق آگاه توس-فرآورده سازان شایان-تابان گستر پویامناقصه عموميمناقصه عمومی دو مرحله ای خريد انواع یراق فلزی شبکه 1401/1/1/15 دانلود
231401/1100/1/1/33شرکت شاهین ترانسفوشرکت شاهین ترانسفو-شرکت نوآوران برق وانرژی خاوران-پیچش سیم توسمناقصه عموميمناقصه عمومی دو مرحله ای خريد اتوترانسفورماتور بهمراه سکوی نصب اتو ترانس1401/1/1/17 دانلود
241401/1100/1/1/29شرکت حاصل اوج پردازششرکت حاصل اوج پردازشمناقصه عموميمناقصه عمومی دو مرحله ای خريد انواع آنتن دکلي مورد نياز شبکه بيسيم 1401/1/1/18 دانلود
251401/1100/1/1/28شرکت آلومتککالای برق شبکه-شرکت آلومتکمناقصه عموميمناقصه عمومی دو مرحله ای خريد انواع سيم آلومينيوم وروکشدار مينک 1401/1/1/19 دانلود
261401/1100/1/1/31شرکت مهندسی برق آگاه توسشرکت اصفهان آلومین-مهندسی برق آگاه توس-شهاب توشهمناقصه عموميمناقصه عمومی دو مرحله ای خريد چراغ ۳۰ وات LED1401/1/1/20 دانلود
271401/1100/1/1/39شرکت لامپ نورشرکت سامان برق سپهران-لامپ نور-کالای برق شبکه-گسترش تجهیز نوید اسپادانا-لامپ پارس شهابمناقصه عموميمناقصه عمومی دو مرحله ای خريد لامپ ۱۵ وات LED 1401/1/1/23 دانلود
281401/1100/1/1/46شرکت محترم کابلسازی افق البرزگروه صنایع کابلسازی افق البرز-کالای برق شبکه-صنایع سیم وکابل مشهدمناقصه عموميمناقصه عمومی دو مرحله ای خريد انواع کابل مسي وکابل خودنگهدار فشار ضعيف 1401/1/1/24 دانلود
291401/1100/1/1/42شرکت صنایع آب وبرق برفامشرکت صنایع آب وبرق برفام- شرکت مهندسی برق آگاه توسمناقصه عموميمناقصه عمومی دو مرحله ای خرید انواع کلید فیوز مینیاتوری وقاب فیوز 1401/1/1/25 دانلود
301401/1100/1/1/38شرکت نیرو صنعت نسیمشرکت گلنور-اصفهان آلومین-نیرو صنعت نسیم-شهاب توشهمناقصه عموميمناقصه عمومی دو مرحله ای خرید چراغ خیابانی ۳۰وات LED 1401/1/1/26 دانلود
311401/1100/1/1/37شرکت آرتا نیرو پوشش گستران شرقشرکت آرتا نیرو پوشش گستران شرق-الکترو نیروی شرق-مهندسی الکترو نیرو تابان کنترل-مهندسی تجهیزات برق بهین تجربهمناقصه عموميمناقصه عمومی دو مرحله ای خرید کلمپ انتهایی کابل خودنگهدار پشت باز1401/1/1/27 دانلود
321401/1100/1/1/48شرکت شهاب توشهشرکت شهاب توشه-فروشگاه کالای برق شبکه-شرکت حکمت توان زاینده رودمناقصه عموميمناقصه عمومی دو مرحله ای خريد انواع لامپ بخار سديم 1401/1/1/29 دانلود
331401/1100/1/1/43فروشگاه کالای برق شبکهفروشگاه کالای برق شبکه-الکترو نیروی شرقمناقصه عموميمناقصه عمومی دو مرحله ای خريد رکاب وکلمپ هات لاين 1401/1/1/30 دانلود
34درحال مبادلهشرکت برنا کلید البرز باسط پژوه تهران-برنا کلید البرز مناقصه عموميمناقصه عمومی دو مرحله ای خريد تابلو کنترل کليد گازي با قابليت قطع از راه دور1401/1/1/31
351401/1100/1/1/45شرکت محترم کابلسازی افق البرزگروه صنایع کابلسازی افق البرز-فروشگاه کالای برق شبکه-صنایع سیم وکابل مشهد-تولیدی سیم وکابل شهاب جم-توسعه آروین الکترونیک پارس-کابل باخترمناقصه عموميمناقصه عمومی دو مرحله ای خريد کابل مسي فشار ضعيف کنستانتريک مشترکين 1401/1/1/33 دانلود
361401/1100/1/1/49فروشگاه کالای برق شبکهفروشگاه کالای برق شبکه-دانش فراست بنیان-اسپادانا صنعت گلدشت-فن آوران صانع شرقمناقصه عموميمناقصه عمومی دو مرحله ای خريد۲ دستگاه ديزل ژنراتور 1401/1/1/34 دانلود
371401/1100/1/1/44تولیدی سیم وکابل شهاب جمسیم راد سما-تولیدی سیم وکابل شهاب جم-صنایع سیم وکابل مشهد-کابل باخترمناقصه عموميمناقصه عمومی دو مرحله ای خرید کابل خودنگهدار فشار ضعیف ۴در۵۰1401/1/1/35 دانلود
381401/1100/1/1/54ایمن دیده بان شبکهایمن دیده بان شبکه-صنایع ارتباط غدیر-رایانه اسکات طوسمناقصه عموميمناقصه عمومی دو مرحله ای خريد انواع سرور 1401/1/1/36 دانلود
391401/1100/1/1/53ایمن دیده بان شبکهایمن دیده بان شبکه-صنایع ارتباط غدیر-رایانه اسکات طوسمناقصه عموميمناقصه عمومی دو مرحله ای خريد دو دستگاه سرور 1401/1/1/37 دانلود
401401/1100/1/1/55شرکت سامانه های نوین افراشرکت سامانه های نوین افرا-دلتا سازان سپاهانمناقصه عموميمناقصه عمومی دو مرحله ای خريد کات اوت فيوز ۲۰ کيلو ولت 1401/1/1/42
41درحال مبادلهشرکت دلتا سازان سپاهانشرکت دلتا سازان سپاهانمناقصه عموميمناقصه عمومی دو مرحله ای خريد تيغه جداسازهوائي ۲۰کيلوولت 1401/1/1/43
42درحال مبادلهشرکت تجهیزات انتقال برق پارسشرکت تجهیزات انتقال برق پارسمناقصه عموميمناقصه عمومی دو مرحله ای برقگير فشار متوسط هوايي جهت رده ولتاژي ۲۰ کيلو ولت1401/1/1/44
43درحال مبادلهشرکت الکترو نیروی تابان کنترلشرکت الکترو نیروی تابان کنترل-کالای برق شبکهمناقصه عموميمناقصه عمومی دو مرحله ای خريد انواع بست کابل خودنگهدار 1401/1/1/45
44درحال مبادلهشرکت ایران ترانسفوشرکت ایران ترانسفومناقصه عموميمناقصه عمومی دو مرحله ای خريد انواع ترانسفورماتور کم تلفات1401/1/1/46
45*******************شرکت کننده نداشتشرکت کننده نداشتمناقصه عموميمناقصه عمومی دو مرحله ای خريد انواع کنتور تکفاز وسه فاز 1401/1/1/47

اشتراک گذاری
image
image
image
تاریخ انتشار : ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۲ | تاریخ بروز رسانی: ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۲ | نویسنده: مدیر سایت 

امتیاز پست
میانگین امتیاز پست: امتیاز
نظرات

آمار وبگاه

ارتباط با ما

نشانی :مشهد،بولواروکیل آباد،فرهنگ 28و30 کدپستی: ۹۱۸۸۹۸۶۶۸۵ تلفن: ۳۸۱۸۹۰۰۰ ۰۵۱ دورنگار: ۰۵۱۳۸۱۸۹۸۰۰ رایانامه: info@kedc.ir کد اقتصادی: 411191879819 شناسه ملی: 10101335539 پیام رسان بله: بله

نظر سنجی

به نظر شما خدمات الکترونيکي وبگاه شرکت توزيع نيروي برق استان در چه سطحی قرار دارد؟
image