پشتیبانی از افراد کم توان سوالات متداول RSS تماس با ما نقشه سایت نسخه انگلیسی EN FA
تلاش همه تلاش همه شعار سال
 امروز چهارشنبه ۱۴۰۳/۱/۲۹
چاپ هشت مقاله از خراسان رضوی در کنفرانس بین المللی شبکه های توزیع برق

مدیر دفتر تحقیقات شرکت توزیع نیروی برق خراسان رضوی گفت: هشت مقاله از ۱۷ مقاله پذیرفته شده در بیست و هفتمین کنفرانس شبکه‌های توزیع برق پیرامون موضوعات فنی و مهندسی، مدیریت، مشترکین و منابع انسانی برای چاپ در مجموعه مقالات کنفرانس مزبور انتخاب شدند.
به گزارش روابط عمومی، دکتر “تقی وحیدی” افزود: موضوعات مقاله های مزبور شامل «نقش سکون‌زدگی شغلی و فرسودگی شغلی بر تمایل به ترک خدمت کارکنان: تحلیل نقش میانجی بی‌تفاوتی سازمانی»، «ارائه چهارچوبی جهت استقرار نظام مدیریت عملکرد کارکنان در شرکت‌های توزیع»، «ارائه چارچوب مناسب و قابل اجرای پیاده‌سازی سیستم مدیریت اطلاعات دارایی‌ها و کدگذاری دارایی‌های فیزیکی و تجهیزات در حال بهره‌برداری»، «بررسي رابطه بین نظام آراستگی محیط کار ۵S و کیفیت زندگی کاری» می شود.
وی «ارائه الگوریتم مبتنی بر داده‌کاوی برای شناسایی و تخمین مصارف غیرمجاز استخراج رمز ارز»، «محاسبات مکانیکی اسپن بهینه در شبکه هوایی توزیع برق»، «بهینه‌سازی قیمت‌های حاشیه‌ای محلی در بازار برق تجدید ساختار یافته به روش پاسخگویی بار و در نظر گرفتن کشش تقاضا» و «بازآرایی دینامیکی فیدرهای شبکه توزیع برق در حضور واحدهای تولید پراکنده» را از دیگر مقالات به چاپ رسیده در این کنفرانس ذکر کرد.
دکتر وحیدی گفت: نگارش مقاله اول به همت “کریم نیازی” از همکاران مدیریت برق بجستان؛ مقاله دوم به کوشش مهندس “فرنوش حقیقی” و “مجتبی رفیعی”، مقاله سوم با مشارکت مهندسین “ناصر نایب”، “وحید باغیشنی” و “احمد اسدی” و مقاله چهارم با همکاری دکتر “فرشيد علمي مهر” و “مجتبی رفیعی” تهیه شده است.
وی اضافه کرد: همچنین نگارش مقاله پنجم نتیجه تلاش مهندس “فرزانه ثانی” و مهندس “مهدی دهقان”، مقاله ششم به همت مهندسین “یاسر آشخانه‌ای”، “محمود اسکافی”، “رحمت زراعتکار” و “حسن کریم پور”، مقاله هفتم توسط مهندسین “حمید خسروی” و “مهدی دارابی” به ترتیب از همکاران شهرستان‌های ششتمد و سبزوار و نگارش مقاله هشتم با همکاری مهندس “پرستو پورسلطانی” و مهندس “وحید باغیشنی” انجام شده است.
مدیر دفتر تحقیقات شرکت توزیع نیروی برق خراسان رضوی هدف نویسنده از نگارش مقاله اول را بررسی نقش سکون‌زدگی شغلی و فرسودگی شغلی بر تمایل به ترک خدمت کارکنان با تحلیل نقش میانجی بی‌تفاوتی سازمانی ذکر و بیان کرد: جامعه آماری تحقیق متشکل از کلیه کارکنان رسمی و پیمانی شرکت توزیع برق استان خراسان رضوی به تعداد تقریبی دو هزار نفر و نمونه انتخابی به کمک جدول مورگان معادل ۱۷۹ نفر بود که با روش نمونه‏ گیری خوشه‏ ای و به صورت تصادفی انتخاب شدند.
وی خاطر نشان کرد: برای گردآوری اطلاعات مزبور از چهار پرسشنامه استاندارد استفاده شد و پس از تحلیل داده‌ها با نرم‌افزار PLS، نتایج حاکی از این بود که سکون‌زدگی شغلی بر تمایل به ترک خدمت کارکنان تاثیر مستقیم و معنی‌داری داشته و همچنین فرسودگی شغلی بر تمایل به ترک خدمت کارکنان تاثیر مستقیم و معنی‌داری دارد.
دکتر وحیدی، تمرکز مقاله دوم را بر عملکرد مناسب و اثربخش کارکنان ذکر و بیان کرد: به گفته نویسندگان این مقاله فرایند مدیریت عملکرد به عنوان موتور محرکه سایر فرایندهای سازمان است، شماری از سازمان‌های خصوصی و دولتی نسبت به پیاده‌سازی این سیستم اقدام کرده ولی درصد قابل توجهی از این اقدامات با شکست مواجه شده است.
نتایج مطلوب پیاده سازی استاندارد تعالی منابع انسانی 
مدیر دفتر تحقیقات شرکت توزیع نیروی برق خراسان رضوی گفت: تجارب حاصل از استقرار نظام مدیریت عملکرد کارکنان بر اساس استاندارد تعالی منابع انسانی ۳۴۰۰۰ در شرکت توزیع برق استان خراسان رضوی موجب اتصال خروجی‌های نظام مدیریت عملکرد به سیستم جبران خدمات کارکنان شده؛ ضمن این که مهمترین عوامل اجرای اثربخش این سیستم نیز ایجاد یکپارچگی در ارزیابی واحدی و فردی، جامع بودن شاخص‌های ارزیابی و تقویت توانایی ارائه بازخورد در مدیران بوده است.
دکتر وحیدی در تشریح مقاله سوم گفت: به گفته نویسندگان این مقاله، یکی از نیازمندی‌های مهم سیستم مدیریت دارایی‌های فیزیکی، ایجاد زیرساخت مدیریت اطلاعات دارایی‌ها بر اساس درخت‌ واره دارایی‌ها و همچنین امکان مدیریت فیلدهای داده‌ای انواع دارایی‌ها و ثبت و نگهداری سوابق اطلاعات فنی، مکانی و کارکردی دارایی‌ها در طول چرخه عمر دارایی به صورت مکانیزه است که امکان انواع گزارش‌ گیری و کدگذاری دارایی‌های فیزیکی و تجهیزات شامل تجهیزات شبکه، ساختمان‌ها، تاسیسات، نقلیه و لوازم اندازه‌گیری و نیز امکان دسترسی عمومی به کدهای نصب شده و همچنین درج گزارش‌ها توسط مردم و مشترکین را فراهم می‌کند.
وی اضافه کرد: در مقاله مزبور، روش مبتنی بر کدگذاری دارایی‌ها با استفاده از رمزینه پاسخ سریع ارائه شده و این روش به عنوان روشی منحصر به فرد برای کدگذاری دارایی های فیزیکی پیشنهاد شده است.
دکتر وحیدی از موضوع مقاله چهارم به عنوان بررسي رابطه بین نظام آراستگی محیط کار (۵S) و کیفیت زندگی کاری ذکر و بیان کرد: جامعه آماری تحقیق معادل ۶۰۰ نفر و حجم نمونه طبق جدول مورگان برابر با ۲۳۴ نفر انتخاب شدند، ضمن اینکه برای اندازه‌گیری متغیرها از دو پرسشنامه استاندارد استفاده شد و نتایج آزمون نشان داد که بین اجرای نظام آراستگی محیط کار و کیفیت زندگی کاری و همچنین بین ابعاد حذف اقلام غیر ضروری، سازماندهی، استاندارد سازی، پاکیزگی، و نظم و انظباط با کیفیت زندگی کاری ارتباط وجود دارد.
وی تمرکز مقاله پنجم را بر مقوله تلفات غیرفنی و پدیده‌هایی همچون سرقت انرژی (برق دزدی) و استفاده غیر مجاز از دستگاه‌های رمز ارز عنوان کرد و گفت: به گفته نویسندگان این مقاله پایش مصرف مشترکین و کشف مصارف نامتعارف می‌تواند به پایداری شبکه توزیع برق و کاهش تلفات و افزایش رضایتمندی مشترکین منجر شود و یکی از روش‌های کاهش تلفات، شناسایی مشترکین متخلف و اصلاح موارد دستکاری و انشعاب غیر مجاز با به‌کارگیری روش‌های داده‌کاوی در بانک اطلاعات مشترکین است که می‌تواند به شناسایی مشترکین متخلف کمک کند.
وی اضافه کرد: این پژوهش بر اساس روال‌های کاوش دانش در پایگاه داده و الگوریتم‌های داده‌کاوی و کاوش قواعد، مصارف مشترکین در دوره‌های مختلف را مورد بررسی قرار داده و با روشی خودکار و با بررسی میزان انحراف مصارف مدل شده مشترکین، فهرست رتبه‌بندی‌ شده‌ای از مشترکین را ارایه می‌کند.
ارایه یک الگوریتم ساده برای کاهش هزینه احداث شبکه توزیع برق
مدیر دفتر تحقیقات شرکت توزیع نیروی برق خراسان رضوی با اشاره به محتوای مقاله ششم گفت: با توجه به هزینه های بالای احداث شبکه‌های توزیع هوایی فشار متوسط، الگوریتم ساده مورد استفاده در مقاله مزبور بر اساس محاسبات مکانیکی و برای انتخاب طرح بهینه در شرایط آب و هوایی و هادی‌های مختلف ارائه شده و در آن به قیود لازم برای بهینه یابی شامل مقطع سیم، محدودیت فاصله فازها و قدرت پایه های بتنی پرداخته شده است.
دکتر وحیدی افزود: نویسندگان مقاله برای هر نوع آرایش شبکه، هادی و پایه، دو نوع شرایط آب هوایی سبک و متوسط در نظر گرفته و جداول پیشنهادی طراحی را ارائه کرده‌اند که این جداول شامل ماکزیمم طول اسپان مجاز به ازای هر نوع تراورس و پایه سیمانی است، ضمن این که روش پیشنهادی مقاله به سادگی قابل استفاده برای سایر شرایط آب و هوایی و هادیها است و به کارگیری این جداول باعث صرفه جویی تا حدود ۲۵ درصد نسبت به روش‌های رایج طراحی باعث کاهش خطای انسانی و تسریع و تسهیل انجام محاسبات مکانیکی می‌شود.
وی با اشاره به مندرجات مقاله هفتم در خصوص بازار برق تجدید ساختار یافته و تشکیل بازار عمده فروشی گفت: به گفته نویسندگان این مقاله در بازار برق مزبور، بهره‌بردار مستقل سیستم (ISO) با در نظر گرفتن محدودیت‌های تولید و انتقال، قیمت برق را در گره‌های مختلف شبکه تعیین می‌کند که به آن قیمتهای حاشیهای محلی (LMP) می‌گویند.
وی ادامه داد: از سوی دیگر، نویسندگان بر این باورند که با تجدید ساختار سیستم قدرت، برنامه‌های پاسخگویی بار با داشتن انعطاف‌پذیری در کاهش تقاضا و هزینه ها به عنوان یک راه‌حل کارآمد جهت کاهش قیمتهای LMP در بازار برق مورد توجه قرار گرفته و مسئله کمینه سازی LMP به صورت یک پخش بار بهینه چندهدفه بر مبنای پاسخگویی سمت تقاضا و با در نظر گرفتن تلفات، قابل مدل‌سازی و ارزیابی است و این مدلسازی می‌تواند به عنوان یک ابزار مؤثر در مدیریت بهینه LMP به کار گرفته شود.
مدیر دفتر تحقیقات شرکت توزیع نیروی برق خراسان رضوی تمرکز مقاله هشتم را بر بازآرایی شبکه‌های توزیع برق با تغییر حالت کلیدهای شبکه و تأثیر آن در کاهش تلفات، افزایش قابلیت اطمینان و بهبود پروفیل ولتاژ ذکر و بیان کرد: به گفته نویسندگان مقاله، تلفات سیستم در کیفیت برق توزیع شده، عملکرد شبکه و هزینههای بهره برداری نقش مهمی ایفا کرده و موجب می‌شود که انعطاف‌پذیری و قابلیت اطمینان سیستم کاهش یابد، لذا سازوکاری برای مواجهه با این مشرک مورد نیاز است.
دکتر وحیدی افزود: در این پژوهش به بررسی مسئله بهینه سازی چند هدفه و غیرخطی بازآرایی پویا با در نظر گرفتن تأثیر حضور منابع تولید پراکنده پرداخته شده و بهبود عملکرد سیستم مورد تحلیل قرار گرفته و نتایج بهبود قابل ملاحظه‌ای در قابلیت اطمینان و هزینه های بهره‌برداری را نشان می‌دهد.
وی اظهار امیدواری کرد که با انجام فعالیتهای علمی و تحقیقاتی، دانش حاصل از رفع چالشها مستند شده و با هدف مدیریت دانش بتوانیم وظیفه خدمات رسانی مطمئن و مستمر را به نحو مطلوب ایفا کنیم.
گفتنی است، بیست و هفتمین همایش بین المللی شبکه های توزیع برق کشور روزهای ۱۳ و ۱۴ اردیبهشت ماه امسال به میزبانی شرکت توزیع نیروی برق مشهد در محل دانشکده علوم دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد.
از بین ۵۰ مقاله ارسالی شرکت توزیع نیروی برق خراسان رضوی به بیست و هفتمین کنفرانس شبکه‌های توزیع برق کشور، در مجموع ۱۷ مقاله در قالب سخنرانی، کارگاه، پوستر و چاپ پذیرفته شد.

اشتراک گذاری
image
image
image
تاریخ انتشار : ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۲ | تاریخ بروز رسانی: ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۲ | نویسنده: دفتر روابط عمومی 

امتیاز پست
میانگین امتیاز پست: امتیاز
نظرات

ارسال نظر

چهارده − 8 =

آمار وبگاه

ارتباط با ما

نشانی :مشهد،بولواروکیل آباد،فرهنگ 28و30 کدپستی: ۹۱۸۸۹۸۶۶۸۵ تلفن: ۳۸۱۸۹۰۰۰ ۰۵۱ دورنگار: ۰۵۱۳۸۱۸۹۸۰۰ رایانامه: info@kedc.ir کد اقتصادی: 411191879819 شناسه ملی: 10101335539 پیام رسان بله: بله

نظر سنجی

به نظر شما خدمات الکترونيکي وبگاه شرکت توزيع نيروي برق استان در چه سطحی قرار دارد؟
image