پشتیبانی از افراد کم توان سوالات متداول RSS تماس با ما نقشه سایت نسخه انگلیسی EN FA
تلاش همه تلاش همه شعار سال
 امروز یکشنبه ۱۴۰۲/۱۲/۶
آخرین مناقصه های منتشر شده در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت

لطفا جهت مشاهده اطلاعات مناقصات به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت مراجعه نمایید.

مناقصات

ردیف شماره فراخوان عنوان/موضوع فراخوان نوع فراخوان طبقه بندی موضوعی نام دستگاه اجرایی استان تاریخ تایید تاریخ انتشار برآورد مالی
۱ ۲۰۰۱۰۰۵۱۶۶۰۰۰۰۱۳ مناقصه عمومی دو مرحله ای مناقصه عمومي خريد چراغ LED ۳۰ وات از محل اعتبارات طرح تملک دارائيهاي سرمايه اي مناقصه عمومي کالا شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان رضوی خراسان رضوی ‭۱۴۰۱/۰۲/۱۸ ۰۹:۱۷:۱۱‬ ‭۱۴۰۱/۰۲/۱۸ ۱۰:۰۰:۰۰‬ ۱۷,۵۸۲,۰۰۰,۰۰۰
۲ ۲۰۰۱۰۰۵۱۶۶۰۰۰۰۱۲ مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید تابلو اندازه گیری هوایی سه فاز ۴۰ آمپر بدون کنتور بهمراه سکو گالوانیزه مناقصه عمومي کالا شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان رضوی خراسان رضوی ‭۱۴۰۱/۰۲/۱۰ ۱۱:۴۴:۱۹‬ ‭۱۴۰۱/۰۲/۱۰ ۱۲:۰۰:۰۰‬ ۶۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳ ۲۰۰۱۰۰۵۱۶۶۰۰۰۰۱۱ مناقصه عمومی دو مرحله ای خريد کابل خودنگهدار ۴در۷۰ مناقصه عمومي کالا شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان رضوی خراسان رضوی ‭۱۴۰۱/۰۲/۰۴ ۱۱:۳۱:۰۰‬ ‭۱۴۰۱/۰۲/۰۴ ۱۲:۰۰:۰۰‬ ۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴ ۲۰۰۱۰۰۵۱۶۶۰۰۰۰۰۸ مناقصه عمومی یک مرحله ای ارتقاء تابلوهای گازی جهت استفاده در اتو ماسیون شبکه مناقصه عمومي کالا,خدمات با فهرست بها شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان رضوی خراسان رضوی ‭۱۴۰۱/۰۱/۳۱ ۰۹:۴۲:۲۴‬ ‭۱۴۰۱/۰۲/۰۱ ۰۸:۰۰:۰۰‬ ۳۰,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵ ۲۰۰۱۰۰۵۱۶۶۰۰۰۰۱۰ مناقصه عمومی دو مرحله ای خريد کلمپ انتهايي کابل خودنگهدار پشت باز مناقصه عمومي کالا شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان رضوی خراسان رضوی ‭۱۴۰۱/۰۲/۰۴ ۱۱:۲۹:۳۹‬ ‭۱۴۰۱/۰۲/۰۴ ۱۲:۰۰:۰۰‬ ۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۶ ۲۰۰۱۰۰۵۱۶۶۰۰۰۰۰۷ مناقصه عمومی دو مرحله ای خريد کابل خودنگهدار ۴در۵۰ مناقصه عمومي کالا شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان رضوی خراسان رضوی ‭۱۴۰۱/۰۱/۲۷ ۱۲:۳۴:۳۸‬ ‭۱۴۰۱/۰۱/۲۷ ۱۴:۰۰:۰۰‬ ۵۲۰,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۷ ۲۰۰۱۰۰۵۱۶۶۰۰۰۰۰۶ مناقصه عمومی دو مرحله ای خريد کابل خودنگهدار ۴در۳۵ مناقصه عمومي کالا شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان رضوی خراسان رضوی ‭۱۴۰۱/۰۱/۲۷ ۱۲:۳۳:۱۲‬ ‭۱۴۰۱/۰۱/۲۷ ۱۴:۰۰:۰۰‬ ۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۸ ۲۰۰۱۰۰۵۱۶۶۰۰۰۰۰۵ مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید ديزل ژنراتور مناقصه عمومي کالا شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان رضوی خراسان رضوی ‭۱۴۰۱/۰۱/۲۰ ۱۳:۵۰:۳۷‬ ‭۱۴۰۱/۰۱/۲۰ ۱۴:۰۰:۰۰‬ -
۹ ۲۰۰۱۰۰۵۱۶۶۰۰۰۰۰۴ مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید مته حفاري لاين تراک مناقصه عمومي کالا شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان رضوی خراسان رضوی ‭۱۴۰۱/۰۱/۲۰ ۱۳:۴۸:۴۵‬ ‭۱۴۰۱/۰۱/۲۰ ۱۴:۰۰:۰۰‬ ۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰ ۲۰۰۱۰۰۵۱۶۶۰۰۰۰۰۳ مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید کنتور سه فاز اتصال مستقيم ديجيتالي چند تعرفه هوشمند با ماژول GPRS مناقصه عمومي کالا شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان رضوی خراسان رضوی ‭۱۴۰۱/۰۱/۲۰ ۱۳:۴۷:۳۴‬ ‭۱۴۰۱/۰۱/۲۰ ۱۴:۰۰:۰۰‬ ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱ ۲۰۰۱۰۰۵۱۶۶۰۰۰۰۰۲ مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید فريم خالي کنتور تکفاز کامپوزيتي مناقصه عمومي کالا شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان رضوی خراسان رضوی ‭۱۴۰۱/۰۱/۲۰ ۱۳:۴۵:۱۹‬ ‭۱۴۰۱/۰۱/۲۰ ۱۴:۰۰:۰۰‬ ۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۲ ۲۰۰۰۰۰۵۱۶۶۰۰۰۰۹۹ مناقصه عمومی دو مرحله ای خريد تابلو هوايي چند کنتوره سه فاز وتکفاز بهمراه سکوي نصب مناقصه عمومي کالا شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان رضوی خراسان رضوی ‭۱۴۰۰/۱۲/۲۲ ۱۴:۲۳:۰۳‬ ‭۱۴۰۰/۱۲/۲۲ ۱۵:۰۰:۰۰‬ ۱۶,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳ ۲۰۰۰۰۰۵۱۶۶۰۰۰۰۹۵ مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) دو مرحله ای خريدکابل فیبر نوری مناقصه عمومي همزمان با ارزيابي (فشرده) کالا شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان رضوی خراسان رضوی ‭۱۴۰۰/۱۲/۰۸ ۱۶:۳۹:۰۱‬ ‭۱۴۰۰/۱۲/۰۸ ۱۷:۰۰:۰۰‬ ۱,۱۳۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴ ۲۰۰۰۰۰۵۱۶۶۰۰۰۰۹۴ مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) دو مرحله ای خريد کابل فيبر نوری مناقصه عمومي همزمان با ارزيابي (فشرده) کالا شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان رضوی خراسان رضوی ‭۱۴۰۰/۱۲/۰۸ ۱۶:۴۱:۱۲‬ ‭۱۴۰۰/۱۲/۰۸ ۱۷:۰۰:۰۰‬ ۱,۱۳۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۵ ۲۰۰۰۰۰۵۱۶۶۰۰۰۰۹۶ مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) دو مرحله ای خريدکابل فیبر نوری مناقصه عمومي همزمان با ارزيابي (فشرده) کالا شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان رضوی خراسان رضوی ‭۱۴۰۰/۱۲/۰۸ ۱۶:۳۷:۰۵‬ ‭۱۴۰۰/۱۲/۰۸ ۱۷:۰۰:۰۰‬ ۱,۱۳۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۶ ۲۰۰۰۰۰۵۱۶۶۰۰۰۰۹۷ مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای واگذاری عملیات خط گرم از راه نزدیک تربت حیدریه مناقصه عمومي همزمان با ارزيابي (فشرده) خدمات با فهرست بها شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان رضوی خراسان رضوی ‭۱۴۰۰/۱۲/۱۵ ۱۴:۲۰:۰۹‬ ‭۱۴۰۰/۱۲/۱۶ ۰۸:۰۰:۰۰‬ -
۱۷ ۲۰۰۰۰۰۵۱۶۶۰۰۰۰۹۸ مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید مودم قرائت از راه دورکنتورهای الکترونیکی مناقصه عمومي کالا شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان رضوی خراسان رضوی ‭۱۴۰۰/۱۲/۲۲ ۱۴:۲۱:۲۶‬ ‭۱۴۰۰/۱۲/۲۲ ۱۵:۰۰:۰۰‬ ۲۰,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۸ ۲۰۰۰۰۰۵۱۶۶۰۰۰۰۹۰ مناقصه عمومی یک مرحله ای برق رسانی به روستای لالو شهرستان قوچان بوسیله نیروگاه خورشیدی مناقصه عمومي کالا,خدمات با فهرست بها شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان رضوی خراسان رضوی ‭۱۴۰۰/۱۲/۰۴ ۱۲:۵۱:۰۱‬ ‭۱۴۰۰/۱۲/۰۵ ۰۸:۰۰:۰۰‬ ۲۳,۵۷۵,۰۷۸,۲۰۰
۱۹ ۲۰۰۰۰۰۵۱۶۶۰۰۰۰۹۳ مناقصه عمومی دو مرحله ای خريد مته حفاري لاين تراک مناقصه عمومي کالا شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان رضوی خراسان رضوی ‭۱۴۰۰/۱۲/۰۸ ۱۱:۲۳:۴۳‬ ‭۱۴۰۰/۱۲/۰۸ ۱۲:۰۰:۰۰‬ ۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰ ۲۰۰۰۰۰۵۱۶۶۰۰۰۰۹۲ مناقصه عمومی دو مرحله ای خريد مودم راديويی اتوماسيون ريموت GPRS مناقصه عمومي کالا شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان رضوی خراسان رضوی ‭۱۴۰۰/۱۲/۰۸ ۱۱:۲۲:۰۳‬ ‭۱۴۰۰/۱۲/۰۸ ۱۲:۰۰:۰۰‬ ۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۱ ۲۰۰۰۰۰۵۱۶۶۰۰۰۰۹۱ مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید دیزل ژنراتور مناقصه عمومي کالا شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان رضوی خراسان رضوی ‭۱۴۰۰/۱۲/۰۸ ۱۱:۳۱:۳۷‬ ‭۱۴۰۰/۱۲/۰۸ ۱۲:۰۰:۰۰‬ ۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۲ ۲۰۰۰۰۰۵۱۶۶۰۰۰۰۸۹ مناقصه عمومی دو مرحله ای خريد کاور کراس آرم مناقصه عمومي کالا شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان رضوی خراسان رضوی ‭۱۴۰۰/۱۲/۰۲ ۱۱:۱۴:۰۳‬ ‭۱۴۰۰/۱۲/۰۲ ۱۱:۳۰:۰۰‬ ۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۳ ۲۰۰۰۰۰۵۱۶۶۰۰۰۰۸۸ مناقصه عمومی دو مرحله ای خريد کنتورسه فاز هوشمند مناقصه عمومي کالا شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان رضوی خراسان رضوی ‭۱۴۰۰/۱۲/۰۲ ۱۱:۱۲:۳۸‬ ‭۱۴۰۰/۱۲/۰۲ ۱۱:۳۰:۰۰‬ ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۴ ۲۰۰۰۰۰۵۱۶۶۰۰۰۰۸۷ مناقصه عمومی دو مرحله ای خريد کابل خودنگهدار ۴در۵۰ مناقصه عمومي کالا شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان رضوی خراسان رضوی ‭۱۴۰۰/۱۲/۰۲ ۱۱:۱۰:۳۹‬ ‭۱۴۰۰/۱۲/۰۲ ۱۱:۳۰:۰۰‬ ۳۶۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰

اشتراک گذاری
image
image
image
تاریخ انتشار : ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۱ | تاریخ بروز رسانی: ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۱ | نویسنده: مدیر سایت 

امتیاز پست
میانگین امتیاز پست: امتیاز
نظرات

ارسال نظر

16 − دو =

آمار وبگاه

ارتباط با ما

نشانی :مشهد،بولواروکیل آباد،فرهنگ 28و30 کدپستی: ۹۱۸۸۹۸۶۶۸۵ تلفن: ۳۸۱۸۹۰۰۰ ۰۵۱ دورنگار: ۰۵۱۳۸۱۸۹۸۰۰ رایانامه: info@kedc.ir کد اقتصادی: 411191879819 شناسه ملی: 10101335539 پیام رسان بله: بله

نظر سنجی

به نظر شما خدمات الکترونيکي وبگاه شرکت توزيع نيروي برق استان در چه سطحی قرار دارد؟
image